Število rezultatov iskanja: 2712

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (122)
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (11)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (10)
Acta Histriae (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (15)
Ars mathematica contemporanea (4)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (32)
Cvetje in zelenje (2)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (1)
Didakta (1)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (5)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (3)
Geodetski vestnik (34)
Geografski obzornik (8)
Geografski vestnik (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (14)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (17)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Hortikulturni bilten (2)
Image analysis and stereology (1)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (12)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (1)
Jezik in slovstvo (6)
Knjižnica (9)
Korenine (2)
Kronika (Ljubljana) (25)
Les (Ljubljana) (1)
Letno poročilo Vincencijeve družbe v Ljubljani (1)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (40)
Loški razgledi (13)
Managing global transitions (1)
Metodološki zvezki (1)
Obzornik zdravstvene nege (19)
Ogenj (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (33)
Planinski vestnik (64)
Podjetje in delo (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (17)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (825)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (4)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (2)
Revija za zdravstvene vede (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavistična revija (2)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (4)
Strojniški vestnik (1087)
Svet ptic (3)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Vakuumist (2)
Varstvo narave (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zdravniški vestnik (13)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovinski časopis (10)
Železne niti (2)
Izvor
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (12)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Botanično društvo Slovenije (4)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (823)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (32)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (125)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (33)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (23)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (155)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Planinska zveza Slovenije (64)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (16)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1087)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (19)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (10)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
ZRC SAZU (25)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (33)
Zveza geografov Slovenije (13)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (22)
Založnik
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (11)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018 (1)
Akad. društvo Triglav (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association for Culture and Education Kibla (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of Radiology and Oncology (3)
Association of the Deaf Teachers Slovenia (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (823)
Čitalnica (40)
D. Popenko (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (2)
Didakta (1)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
Društva onkoloških bolnikov (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (5)
Društvo Slovencev v Parizu (3)
Društvo Sokol (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (122)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Ecologists Without Borders Association (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Filozofska fakulteta (2)
Historical Association of Slovenia (1)
Hunting Association of Slovenia (1)
ICOM - Slovenia (1)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institute for Social Sciences (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
IZUM (1)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Kancerološko združenje SZD (2)
Konzorcij Edinosti (2)
KS Senica (1)
M. Špehar (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mestno društvo gluhih (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Moderna organizacija (1)
Multicultural Women's Association of Sunraysia (1)
Muzejsko društvo (13)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NALAS - Network of Associations of Local Authorities of South East Europe (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (33)
Onkološki inštitut (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Planinska zveza Slovenije (64)
printed for T. Cadell ... (1)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (3)
Skopje (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovene Comparative Literature Association (15)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Society Informatika (2)
Slovene Sociological Association (1)
Slovene Welding Society (8)
Slovene Writers' Association (8)
Slovenian Association (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Association of Landscape Architects (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenian Insurance Association (1)
Slovenian Library Association (2)
Slovenian Medical Association, Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (823)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (11)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Societá storica del Litorale (11)
SOS, Association of Municipalities and Towns of Slovenia (1)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
Sožitje Association (7)
Speleological Association of Slovenia (1)
Sports Association Riba (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Študentska založba (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
The Tourist Association of Yugoslavia (3)
Tourist Association of Slovenia (1)
Tourist association of Yugoslavia (3)
Tourist Association of Yugoslavia (2)
Turistica (2)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Upravni odbor Hortikulturnega društva (4)
V. Katstelic (1)
Veterinarska fakulteta (4)
Vincencijeva družba (1)
Založba ZRC (4)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (19)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (17)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (34)
Zveza geografskih društev Slovenije (13)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.] = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [etc.] (8)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1079)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (2712)