Število rezultatov iskanja: 157

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Semeniška knjižnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (9)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (27)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
Appresso Domenico Padovani (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Atlas (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, VTOZD za veterinarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
D. Jevšinek Skok (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Državna založba Slovenije (2)
Faesy & Frick (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (8)
Geološki zavod (1)
I. Dolenc (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (25)
Istarska naklada (1)
Katoliško tiskovno društvo (7)
L. Schwentner (2)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
nella Stamperia de Giunti (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (11)
Tiskovna zadruga (1)
typis Bartholomaei Locatelli (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Verlag der Renger'schen Buchhandlung (1)
VTOZD za veterinarstvo (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (157)