Število rezultatov iskanja: 183

Časopisje in članki - oblika
Založnik
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biteks d.o.o. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
E. Kovačec (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
H. Costenoble (1)
Informatika (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (57)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Konzorcij 'Za resnico' (1)
KUD Logos (1)
LDS (1)
M. Zupan (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Medicinski razgledi (1)
Metalurški inštitut el at. (4)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
N. Thaler (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Obzorja (1)
P. Štrekelj (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. M. Šavli (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovenian Chemical Society (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (32)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (5)
Vesna film (5)
Veterinarska fakulteta (2)
Založba ZRC (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Železarna Jesenice (12)
Železarna Ravne (12)
Železarna Štore (12)
Išči med rezultati (183)