Število rezultatov iskanja: 398

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (23)
Acta Histriae (1)
Acta silvae et ligni (1)
Agricultura (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Azijske in afriške študije (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dogovori (10)
Dolenjski list (2)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Farmacevtski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Hacquetia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (19)
Jutro (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (11)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kronika slovenskih mest (2)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (8)
Lexonomica (4)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (2)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (3)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (9)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (15)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (10)
Organizacija (Kranj) (4)
Otrok in knjiga (1)
Podjetje in delo (17)
Pravnik (1)
Prikazi in analize (15)
Ptujski list (1)
Razpotja (1)
Research bulletin (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
SID banka (English ed.) (12)
SID banka (Slovenska izd.) (12)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (20)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (1)
Zbor občanov (5)
Zdravniški vestnik (5)
Zgodovinski časopis (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Banka Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (18)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (65)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (182)
Osrednja knjižnica Mozirje (5)
SID banka d.d. (24)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
UniCredit banka Slovenija (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Aschendorff (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (44)
Biotehniška fakulteta (23)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Dolenjska banka (1)
Dolenjski list (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Faculty of management (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Gospodarski vestnik (15)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
GS1 Slovenija (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (15)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (11)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kinematografi (2)
Komunalna banka (7)
Konzorcij jutro (1)
Kreditna banka (2)
Kreditna banka in hranilnica (7)
LB (1)
LB - GBL (1)
Ljubljanska banka (12)
Ljubljanska banka, Podružnica (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka Celje (1)
Ljubljanska banka, Temeljna banka Velenje (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna občina (2)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (2)
Narodna banka Federativne ljudske republike Jugoslavije (2)
Narodna banka Slovenije (1)
Naše delo (1)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Oesterreichisch-Ungarische Bank Osztrak-Magyar Bank (2)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (10)
Pedagoška fakulteta (1)
Pravna fakulteta (4)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
SID banka (24)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (15)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
SO (9)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (3)
Splitska banka (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Tiskar (1)
Tiskarna sv. Cirila (20)
Tiskovna zadruga (3)
UniCredit banka Slovenija (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vjesnik (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Združenje bank Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (15)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (398)