Število rezultatov iskanja: 132

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Državna založba Slovenije (2)
Etnografski muzej (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex Typographéo Mayriano (2)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Glasbena mladina (1)
Grünes Gewölbe (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Mestna občina (1)
Muzejsko društvo (3)
N. Šumi (1)
Narodni muzej (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
samozal. F. Stele (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (30)
Societá storica del Litorale (3)
Š. Cobelj (1)
Tiskovna zadruga (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis, & sumptibus Joan. Friderici Kleinmayr, ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
venales extant apud Iacobum Peeters ... (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (132)