Število rezultatov iskanja: 6612

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (6)
Acrocephalus (8)
Acta agriculturae Slovenica (14)
Acta biologica Slovenica (9)
Acta carsologica (30)
Acta chimica slovenica (19)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (13)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (13)
Acta Histriae (35)
Acta neophilologica (29)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (45)
Annales. Series historia naturalis (31)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (36)
AR. Arhitektura, raziskave (7)
Arheo (18)
Arheološki vestnik (47)
Arhivi (202)
Ars et humanitas (8)
Ars mathematica contemporanea (8)
AS. Andragoška spoznanja (22)
Asian studies (3)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (4)
Bogoslovni vestnik (50)
Clotho (2)
Communio (Ljubljana) (26)
Časopis za kritiko znanosti (20)
Časopis za zgodovino in narodopisje (88)
De musica disserenda (8)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (93)
Didakta (8)
Dileme (22)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (11)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (3)
Dom in svet (Ljubljana) (16)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (66)
Economic and business review (1)
Edinost in dialog (11)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Erjavecia (1)
Etnolog (Ljubljana) (10)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (111)
Fagopyrum (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (5)
Fizika v šoli (3)
Folia biologica et geologica (7)
Gea (Ljubljana) (7)
Geodetski vestnik (50)
Geografija v šoli (6)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (91)
Geografski zbornik (1)
Geologija (32)
Glasba v šoli in vrtcu (62)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (108)
Gozdarski vestnik (45)
Gradbeni vestnik (35)
Grafičar (Ljubljana) (5)
Hacquetia (15)
Hladnikia (10)
Hladnikia (Ljubljana) (20)
Hmeljar (Žalec) (3)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (21)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (332)
Jezikoslovni zapiski (33)
Jurij baron Vega in njegov čas (9)
Kakovostna starost (17)
Keria (Ljubljana) (15)
Klik (Ljubljana) (2)
Knjižnica (55)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (385)
Les (Ljubljana) (12)
Linguistica (Ljubljana) (17)
Literatura (Ljubljana) (40)
Livarski vestnik (5)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (223)
Matematika v šoli (8)
Materiali in tehnologije (11)
Medicinski razgledi (8)
Monitor ISH (18)
Muzikološki zbornik (68)
Naša sodobnost (2)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (35)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (7)
Otrok in knjiga (154)
Papir (Ljubljana) (3)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Planinski vestnik (338)
Podjetje in delo (12)
Pravnik (5)
Presek (57)
Primerjalna književnost (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (57)
Projektna mreža Slovenije (3)
Proteus (41)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (36)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (14)
Razredni pouk (4)
Res novae (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (3)
RMZ-materials and geoenvironment (10)
Scopolia (17)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (26)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (86)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (69)
Slovenski etnograf (22)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (16)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (18)
Sodobnost (1963) (196)
Stati inu obstati (35)
Stridon (1)
Strojniški vestnik (4)
Studia Historica Slovenica (111)
Studia mythologica Slavica (7)
Studia universitatis hereditati (2)
Svet ptic (43)
Šolska knjižnica (4)
Šolska kronika (66)
Šolsko polje (103)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (5)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (23)
Traditiones (Ljubljana) (108)
Trdoživ (18)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Vakuumist (42)
Varstvo narave (6)
Ventil (Ljubljana) (35)
Verba hispanica (8)
Vertec (1871) (2)
Vestnik za tuje jezike (7)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (7)
Vzgoja (Ljubljana) (63)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (73)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (101)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (104)
Zgodovinski časopis (269)
Zgodovinski zapisi (43)
Železne niti (102)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1100-1200 (1)
1300-1350 (1)
1400-1500 (1)
1401 (1)
1557 (1)
1558 (2)
1560 (1)
1575 (1)
1576 (1)
1612 (1)
1657 (1)
1661 (1)
1680 (3)
1681 (2)
1696 (1)
1700 (1)
1701 (2)
1705 (1)
1726 (1)
1741 (1)
1755 (1)
1769 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1776 (1)
1780 (1)
1798 (2)
18?? (1)
1800 (1)
1817 (2)
1818 (2)
1820 (1)
1828-1829 (1)
1837 (1)
1839 (1)
1843 (1)
1846 (5)
1851 (1)
1852 (2)
1853 (2)
1856 (2)
1857 (2)
1859 (1)
1860 (1)
1863 (2)
1865 (1)
1866 (1)
1867-1957 (1)
1868 (4)
1868-1877 (1)
1869 (1)
1870 (1)
1870-1879 (1)
1871 (3)
1872 (1)
1874 (1)
1876 (2)
1877 (1)
1878 (1)
1879 (3)
188? (1)
1881 (2)
1883 (3)
1884 (1)
1885-1894 (1)
1885-1904 (1)
1886 (5)
1887 (2)
1888 (3)
1889 (7)
1889-1892 (1)
1890 (3)
1891 (1)
1892 (2)
1893 (4)
1894 (5)
1895 (2)
1895/1906 (1)
1896 (3)
1897 (1)
1898 (6)
1898-195? (1)
1899 (4)
19?? (7)
190?-195? (1)
1900 (1)
1900-1910 (1)
1900-1915 (1)
1900-1940 (1)
1901/1902 (1)
1902 (4)
1903 (3)
1904 (4)
1905 (3)
1905-1915 (1)
1906 (4)
1906/1911 (1)
1907 (3)
1908 (6)
1909 (5)
191? (2)
1910 (8)
1910-1914 (2)
1911 (3)
1912 (1)
1913 (8)
1914 (2)
1915 (1)
1917 (1)
1918 (2)
1918-1919 (2)
1919 (3)
1919-1922 (1)
192? (1)
1920 (6)
1921 (2)
1922 (3)
1923 (5)
1923-1945 (1)
1924 (3)
1924- (1)
1925 (1)
1925-1930 (1)
1925-1935 (2)
1926 (6)
1927 (4)
1928 (5)
1928-1933 (1)
1929 (2)
1929- (1)
1929-1941 (1)
1929-196? (1)
193? (5)
1930 (7)
1930-1939 (1)
1930-1940 (8)
1930-197? (1)
1932 (3)
1933 (3)
1933-196? (1)
1934 (7)
1934-196? (1)
1935 (8)
1935-1945 (1)
1936 (2)
1937 (7)
1937-1939 (3)
1938 (7)
1939 (2)
194? (1)
1940 (5)
1940/1941 (1)
1940-1941 (1)
1940-195? (1)
1940-1950 (3)
1941 (2)
1942 (2)
1942-1943 (1)
1943 (1)
1943-196? (1)
1944 (3)
1945 (3)
1945-1955 (2)
1946-196? (1)
1947 (1)
1948 (6)
1949 (4)
195? (1)
195?-1894 (1)
195?-1900 (3)
195?-1910 (1)
1950 (4)
1950-1954 (1)
1950-1955 (3)
1950-196? (1)
1950-1960 (2)
1950-1970 (1)
1951 (1)
1952 (3)
1953 (4)
1954 (6)
1955 (11)
1955/1956 (2)
1955-1959 (1)
1955-1960 (9)
1955-1965 (11)
1956 (12)
1957 (11)
1958 (18)
1958-1960 (2)
1959 (19)
196? (1)
196?-1900 (1)
1960 (12)
1960-1970 (16)
1960-1975 (1)
1961 (12)
1962 (11)
1962-1963 (4)
1963 (23)
1963-1964 (1)
1964 (41)
1965 (33)
1965-1966 (1)
1965-1970 (2)
1965-1975 (1)
1966 (19)
1967 (31)
1967-1977 (1)
1968 (25)
1969 (14)
197? (1)
197?-1912 (1)
197?-1938 (1)
1970 (25)
1971 (24)
1972 (16)
1973 (19)
1974 (9)
1975 (25)
1976 (27)
1977 (23)
1977/1978 (1)
1978 (16)
1978-1980 (1)
1979 (8)
1980 (21)
1981 (28)
1982 (19)
1983 (20)
1984 (13)
1985 (12)
1986 (12)
1987 (19)
1987/1988 (1)
1988 (65)
1988/1989 (1)
1988-1990 (1)
1989 (21)
1989/1990 (2)
1990 (37)
1991 (53)
1992 (74)
1993 (93)
1994 (137)
1995 (148)
1995-1996 (6)
1996 (141)
1997 (130)
1998 (94)
1999 (136)
2000 (107)
2001 (142)
2002 (136)
2003 (147)
2004 (123)
2005 (158)
2006 (189)
2007 (113)
2008 (158)
2009 (170)
2010 (186)
2011 (234)
2012 (227)
2013 (290)
2014 (322)
2015 (284)
2016 (289)
2017 (255)
2018 (276)
2019 (234)
2020 (190)
2021 (120)
2022 (22)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (9)
Arhivsko društvo Slovenije (202)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Botanično društvo Slovenije (48)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (70)
DELO, d.d. (5)
Didakta (8)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (5)
Društvo biologov Slovenije (9)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (60)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo livarjev Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (101)
Društvo Medicinski razgledi (8)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (18)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (51)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (18)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (42)
Družina d.o.o. (26)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Geološki zavod Slovenije (31)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (18)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (18)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (17)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (11)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (57)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (12)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (7)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (34)
Knjižnica Ivana Tavčarja (90)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Litija (2)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (233)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (196)
Mariborska knjižnica (154)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (20)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Mladinska knjiga (7)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (18)
Muzejsko društvo Škofja Loka (223)
Muzejsko društvo Železniki (102)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1592)
Ogranak Matice hrvatske u Čabru (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osrednja knjižnica Celje (11)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Planinska zveza Slovenije (338)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (31)
Prirodoslovno društvo Slovenije (41)
Pro anima, d.o.o. (2)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Rokodelski center Ribnica (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (88)
Slovenian Media House (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (8)
Slovenski etnografski muzej (70)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (66)
Slovensko arheološko društvo (18)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (103)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (18)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (18)
Slovensko etnološko društvo (108)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (19)
Slovensko odonatološko društvo (19)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (35)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (73)
Slovensko zdravniško društvo (101)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (3)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (18)
Študijski center za narodno spravo (22)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (39)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (39)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (141)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (42)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (62)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (29)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za šolstvo (111)
Zavod RS za varstvo narave (6)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (6)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (104)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (111)
Zgodovinsko društvo Ormož (48)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (88)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (76)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
ZRC SAZU (225)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (13)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (37)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (35)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (50)
Zveza geografov Slovenije (94)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (45)
Zveza lesarjev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (485)
Vsebina
Založnik
(20)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
"Naša pot" (1)
= Svet slovenske nacionalne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
1A internet (2)
A. Benvenuti & Co (1)
A. Kosi (1)
A. Marković (1)
A. Trstenjak (1)
A. Turk (3)
A. Vigini (1)
Aco (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Akademska založba (1)
Amalietti & Amalietti (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
appresso Pietro Farri (1)
Arhiv Republike Slovenije (5)
Arhivsko društvo Slovenije (202)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Association of Radiology and Oncology (1)
Atelier Hans Wanderer (1)
Atelje V. Bešter (1)
Audibook (6)
Baragovo misijonišče (1)
Bauer und Raspe (1)
Beletrina (22)
bey J.G. Mayr ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Joseph Kurzböck ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (2)
Biblioteca civica (1)
Biotehniška fakulteta (14)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bird Publisher (8)
Borna (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (30)
Botanično društvo Slovenije (7)
Bruce publishing company (1)
C. Gründl (1)
Cankarjeva založba (10)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (76)
Cerdonis (1)
Comunita autogestita della nazionalita italiana (1)
Cotta (1)
Cyril-Methodian movement (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
D. Hribar (1)
D. Modrinjak (1)
Demos publishing company (1)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Didakta (11)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
Dlib.si (1)
DMFA - založništvo (5)
DMFA-založništvo (13)
Dolenjska založba (1)
Dragisa Cvetkovic & Caslav Nikitovic (1)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Druck von Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
Druck von Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (1)
Druck von Joseph Blasnik (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (6)
Društvo biologov Slovenije (9)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (63)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo livarjev Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (8)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (79)
Društvo psihologov Slovenije (40)
Društvo Slovencev Triglav (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (43)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (42)
Društvo Zaživi življenje (2)
Družba Jezusova (63)
Družba sv. Cirila in Metoda (8)
Družba sv. Mohora (5)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (74)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (2)
Državna založba Slovenije (199)
durch Hanss Mannel (1)
E. Pierson (1)
E. Wlodyga (1)
Edizioni L.I.E.F. (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Esperantsko društvo (1)
Etnografski muzej (32)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
ex officina Ioannis Manlii (1)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
F. Krones (1)
F. Padežnik (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fago (1)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (21)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za telesno kulturo (3)
Fasquelle (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (29)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (18)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (57)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (26)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Foto Japelj (1)
foto studio Majhenič (1)
foto Vengar (2)
Foto Vlašič (1)
Fotografie Atelier Heinrich Krappek (1)
Fr. Simonič (1)
Fran Pavlin (1)
Friedrichs-Universität (1)
G. Tarmon (1)
gedruckt bei Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt bey Jos. Sassenberg (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (2)
Genija (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (31)
GO ZZB NOB Slovenije, Komisija za informativno, propagandno in promocijsko dejavnost (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (1)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
Gosposvetski zvon (1)
GV Založba (4)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (3)
H. Foltz (1)
Handcraft Centre - an Institute for Handcraft, Museum and Gallery Activities (1)
Harcourt, Brace and Company (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Orožen (1)
ICO (5)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
in der Edel von Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
in Verlag vnd Druckerey Wilhelm Friessems ... (1)
Institute for Slovene Emigration Research (53)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (18)
Inštitut Antona Trstenjaka (17)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (57)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (10)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (32)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (66)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
Italijanska samoupravna narodna skupnost (1)
IUS SOFTWARE (4)
J. Blasnika nasledniki (1)
J. Blaznik (1)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Buttignoni (1)
J. Giontini (5)
J. Godina (1)
J. Krajec (3)
J. Krajec nasl. (1)
J. Lomschek (1)
J. R. Milic (1)
J. Sirola (2)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janko Glazer (1)
jeh naprodaj imajo v'' Gorizi Jasbitz ino Bittesneck (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Josip Pogačnik (1)
Jugoslavijapublik (1)
Jugoslovanska knjigarna (3)
Južnoameriška Baragova zveza (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (16)
Klub dobrovoljcev (1)
Kmetijska založba (1)
Književno društvo Hiša poezije (3)
Knjižnica (1)
Knjižnica Hrvatske revije (2)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Komisionalna založba Glasbene Matice (1)
Kommissionverlag V. Weixl (1)
Könyvtár (1)
Konzorcij (2)
konzorcij dober tisk (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (3)
Krščanski center Slovenija (1)
KSEVT (2)
KUD Logos (6)
Kulturni center (5)
Kulturni center Maribor (3)
Kulturno društvo 'Peter Martinc' (1)
Kulturno prosvjetno društvo Slovenski dom (1)
L. Jean (1)
L. Schwentner (2)
L. Županović (1)
La Colombe (1)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (40)
Leila (1)
Leufchner & Lubensky (1)
Lexpera (4)
Leykam (1)
Libris (1)
LINT (1)
Litera (1)
literis, Leopoldi Joannis Kaliwoda (1)
Lonka (1)
M. and R. Namestnik (1)
M. Dolinšek (1)
M. Gros (1)
M. Warneck (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (3)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Manz Verlag (1)
Mariborska knjižnica (155)
Matica hrvatska i slovenska (1)
Matica hrvatska, ogranak (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (5)
Mayer & Co. (1)
Mayr (1)
Medicinski razgledi (8)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mestna knjižnica Izola (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Misijonska pisarna (1)
Miš (1)
Mladika (5)
Mladinska knjiga (26)
Moderna organizacija (5)
Mondadori (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Multima (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzejsko društvo (224)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (102)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (8)
N. Gretsch (1)
na prodaj in v založbi Janeza Giontinija (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (10)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10)
Narodna tiskarna (2)
Naša založba (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil L. Vendrami (1)
Neo koncept (1)
Nova obzorja (2)
Nova revija (8)
Nova strokovna založba (1)
Občina (3)
Oberer'sche Buchdruckerei (1)
Obzorja (96)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Odsek za tehnologije znanja IJS (1)
Oesterr. - Ungar. Revue (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica S. Vilharja (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Osrednja pisarna s. Krščanskosocialne zveze (1)
'Österr.-Ung. Revue' (1)
P. Č. Vasić (1)
Palmer Higgs (1)
Památník odboje (1)
par Büschel (1)
Partizanska knjiga (4)
Paternolli (1)
PeBook (5)
Pedagoška fakulteta (150)
Pedagoški inštitut (102)
per Ignaz Kremshari (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per Kleinmajerju (1)
Pika Print (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (32)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (340)
Plon (1)
po Bartolu Ginammu ... (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (1)
Posojilnica in hranilnica (1)
Pravna fakulteta (1)
Pripravljalni odbor za proslavo zlate maše škofa dr. Gregorija Rožmana (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (28)
Prirodoslovno društvo Slovenije (41)
Pro Anima (2)
Prosvetna zveza (1)
R. Rother (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (21)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Revija Rikoss (1)
Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
Rožmanov zavod (1)
Ruslica (4)
S. Baraga (1)
s. n, (1)
s. n. (54)
s.n (1)
s.n. (1)
Sacher-Masoch (1)
Salesiana Publishers (1)
samozal. (15)
samozal. F. Levec (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. J. Tominšek (1)
samozal. J. Voh (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. S. Cvitanič (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozaložba (6)
Samozaložba (1)
samozaložba France Gnidovec (1)
Sanje (3)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (76)
Sedma sila (1)
Selbstverlag des Verfassers (1)
selfpublishment (2)
självförlag (1)
Slavistično društvo Slovenije (418)
Slovene Welding Society (6)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (197)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za naravoslovne vede (1)
Slovenska kulturna akcija (4)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenski dom (4)
Slovenski dom KPD Bazovica (1)
Slovenski etnografski muzej (112)
Slovenski gledališki in filmski muzej (11)
Slovenski gledališki muzej (5)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski šolski muzej (66)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (103)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (13)
Slovensko etnološko društvo (108)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (36)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (19)
Slovensko kulturno društvo Snežnik (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (18)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (35)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (73)
Slovensko zdravniško društvo (101)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (76)
Society of Slovene Studies etc. (1)
Spes (1)
Srpska književna zadruga (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Styria (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (24)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Svobodna Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (36)
Študijska knjižnica (1)
Študijski center za narodno spravo (22)
T. Bratina Grmek (1)
t. Tipografia emiliana (1)
Technical Museum of Slovenia (3)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Teološka fakulteta (20)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (2)
Tiskarna Sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (7)
Tiskovna založba (1)
Tonka (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis Ghelenianis (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (4)
typis Mariae Susannae Jahn (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Unio cleri (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (7)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (27)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (35)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Univerza v Mariboru (76)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
v saloshbi in na prodaj pri Janesu Giontini ... (2)
V. Bevc (1)
V. Požgaj (1)
V. Spindler (1)
Vekoslav Spindler (1)
Verfasser (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des Verfassers (M. Slekovec) (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (2)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Viktor Vrbnjak (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Vladavina Kraljestva (2)
Vladavina Kraljestva, zavod za družbeni napredek (1)
Vrtec (1)
Vuković-Birčanin (1)
W. Braumüller (1)
Za svobodu (1)
Zaliv (1)
Založba "Ivan Grohar" (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Audibook (1)
Založba Univerze (3)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (88)
Založba ZRC, ZRC SAZU (19)
založil J. Majciger (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (105)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (14)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod za kulturo (2)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinska sekcija Muzejskega društva za Slovenijo (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo Celje (104)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (111)
Zgodovinsko društvo Ormož (43)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (88)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (77)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (35)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (66)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (18)
ZKP RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (100)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (76)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (29)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Znanstveno-raziskovalno središče (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (55)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (69)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (35)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (27)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (50)
Zveza geografskih društev Slovenije (94)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (25)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (531)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (40)
Zvezna trgovina (2)
Žebot (1)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Župnijski urad (3)
Išči med rezultati (6612)