Število rezultatov iskanja: 944

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (7)
Acta Histriae (5)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Angeljček (23)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (7)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (3)
Bogoslovni vestnik (42)
Communio (Ljubljana) (18)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (11)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (31)
Dom in svet (Ljubljana) (55)
Družboslovne razprave (5)
Edinost in dialog (5)
Elektrotehniški vestnik (1)
Filozofski vestnik (15)
Geodetski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Gradbeni vestnik (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (17)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kaplje (Idrija) (5)
Keria (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (10)
Knjižnica (24)
Kronika (Ljubljana) (21)
Literatura (Ljubljana) (13)
Ljubljanski zvon (29)
Loški razgledi (4)
Materiali in tehnologije (3)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (3)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Grosuplje) (12)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (11)
Naša sodobnost (4)
Natura Sloveniae (1)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (34)
Planinski vestnik (8)
Poligrafi (4)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi. Razprave (1)
Razpotja (4)
Res novae (1)
Retrospektive (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (17)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (12)
Sodobnost (1963) (42)
Stati inu obstati (2)
Studia mythologica Slavica (9)
Svet ptic (1)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvo narave (1)
Vertec (1871) (46)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (13)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1684 (1)
1733 (1)
1740 (1)
1768 (1)
1789 (1)
1800-1900 (11)
1801 (1)
1804 (1)
1807 (1)
1810 (1)
1813 (1)
1816 (1)
1817 (2)
1826 (1)
1827 (1)
1828 (1)
1830 (1)
1834 (1)
1835 (2)
1837 (1)
1838 (1)
1845 (2)
1846 (3)
1847 (1)
1848 (1)
1852 (1)
1853 (1)
1854-1864 (1)
1858 (1)
1860 (1)
1866 (1)
1867 (1)
1868 (2)
1869 (3)
1872 (3)
1873 (7)
1874 (3)
1875 (5)
1876 (3)
1877 (3)
1879 (6)
1880 (2)
1883 (1)
1884 (3)
1885 (4)
1886 (1)
1887 (2)
1888 (5)
1889 (1)
1890 (1)
1891 (5)
1892 (5)
1893 (1)
1894 (2)
1895 (1)
1896 (5)
1897 (8)
1898 (4)
1899 (4)
1899-1905 (1)
19?? (5)
1900 (4)
1900-1902 (1)
1901 (2)
1902 (3)
1903 (5)
1904 (17)
1905 (3)
1906 (7)
1907 (2)
1908 (6)
1909 (2)
1910 (8)
1911 (3)
1911-1912 (2)
1912 (2)
1913 (1)
1914 (1)
1915 (1)
1916 (2)
1917 (4)
1918 (1)
1919 (1)
192? (1)
1920 (3)
1920-1933 (1)
1920-1945 (1)
1922 (6)
1923 (1)
1924 (4)
1925 (2)
1926 (3)
1927 (1)
1928 (1)
1929 (4)
1930 (3)
1931 (4)
1931/1932 (1)
1932 (8)
1933 (2)
1935 (10)
1936 (2)
1936/1937 (1)
1937 (1)
1937/1938 (1)
1938 (4)
1938/1939 (1)
1939 (7)
1940 (6)
1941/1942 (1)
1942 (3)
1943/1944 (1)
1944 (1)
1948 (1)
195? (1)
1950 (1)
1950-1959 (1)
1952 (1)
1953 (2)
1954 (1)
1955 (1)
1956 (1)
1957 (4)
1958 (1)
1959 (2)
196? (1)
1961 (1)
1962 (4)
1963 (4)
1965 (4)
1966 (5)
1967 (3)
1968 (3)
1969 (4)
1970 (4)
1971 (2)
1972 (4)
1973 (5)
1974 (2)
1975 (7)
1976 (20)
1977 (6)
1978 (4)
1979 (6)
1980 (9)
1981 (3)
1982 (7)
1983 (13)
1984 (4)
1985 (11)
1985-1992 (1)
1986 (9)
1987 (3)
1988 (8)
1989 (23)
1990 (20)
1991 (29)
1992 (14)
1993 (16)
1994 (29)
1995 (17)
1996 (19)
1997 (15)
1998 (15)
1999 (10)
2000 (13)
2001 (13)
2002 (4)
2003 (8)
2004 (11)
2005 (7)
2006 (7)
2007 (5)
2008 (7)
2009 (7)
2010 (8)
2011 (14)
2012 (7)
2013 (9)
2014 (20)
2015 (15)
2016 (17)
2017 (14)
2018 (20)
2019 (19)
2020 (28)
2021 (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina d.o.o. (18)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (34)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (42)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (156)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (467)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (10)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (7)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (48)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (27)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
(2)
A. Gabršček (1)
A. Kuhelj (1)
Admiral tisak (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Artep (1)
Audibook (1)
AVF (1)
B. Dolenc (1)
B. Grafenauer (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (2)
C. Pleško (1)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Corona (1)
Didakta (1)
distributed by Slovenian Library Bagara Hous (1)
dLib distributer (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Dramatično društvo (1)
Dream Studio Krt (1)
Društvo Abstinent (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (46)
Državna založba Slovenije (46)
DZS (1)
Etnografski muzej (1)
Evangeličanska cerkev (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (15)
ga prodaja Vilhelm Henrik Korn ... (1)
Gabriele-Založba Beseda (1)
Galerija Ars Sacra (1)
Generacija prebujenja (1)
Glasbena matica (8)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gospel media (2)
Helidon (3)
Hrušiški fanti (1)
I. Rakovec (1)
Ibis (2)
ICO (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. Giontini (2)
J. Krajec (1)
J. Leon (2)
J. Levičnik (2)
J. Schindler (1)
J.O.Z. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
jma na prodaj Joshef Skarbina (1)
jma na prodaj Joshef Skarbína (1)
Jožef Blaznik (10)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jürjovške ljudske pevke (1)
K. Stopar (1)
kamnotiskarna Egerjeva (1)
Karis (2)
Karl Linhart (3)
Karmeličanski samostan (1)
Katoliška bukvarna (4)
Katoliška knjigarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (55)
Klub koroških Slovencev (1)
Konzorcij (3)
Konzorcij revije Svoboda (1)
Krščanska kulturna zveza (2)
Krt (1)
KUD Logos (1)
KUD Šmartin (1)
Kulturno društvo (1)
Kulturno društvo Zvezda (1)
Kulturno-umetniško društvo Šavrinske púpe (1)
L. Novosel (1)
L. Schwentner (4)
LDS (13)
litteris Ignaty Merk (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudske pevke iz Rogatca (1)
Ljudske pevke Urbančanke (1)
Lumen (1)
M. Černič-Istenič (1)
Mandarina (5)
Mariborska knjižnica (2)
Mavrica (1)
Melopoja (2)
Mladinska knjiga (3)
Mohorjeva družba (4)
Mohorjeva založba (1)
Muzejsko društvo (4)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (3)
naprodaj per Ad. Henriku Hónu ... (1)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna Tiskarna (1)
natisnęl Leopold Eger (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Leopold Eger (1)
Nonet Vitra (1)
Nova revija (34)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Občinska gospodarska zbornica (1)
Občinska konferenca ZSMS (1)
Občinska raziskovalna skupnost (1)
Obzorja (12)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Ognjišče (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (31)
P. Luković (1)
Pan Records (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Peppermint Productions (1)
per Ad. Henriku Hohn ... (1)
Pizzicato (1)
PKP, RTV (2)
Planinska zveza Slovenije (8)
Play Records (1)
Primož Premzl (1)
R. Milic (1)
Radio-Tednik (2)
Radio-Tednik Ptuj (1)
Rokus Klett (1)
RTV (7)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
RTV Slovenija, ZKP (1)
RY-Recording (1)
S. Juvan (1)
s. n. (11)
samostan ljubljanski (1)
samozal. (5)
samozal. A. Rupnik (1)
samozal. A. Tomanič (1)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. D. Čučun (1)
samozal. I. Kiferle (1)
samozal. I. Pangeršič (2)
samozal. J. Aljaž (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. Maran-atha (1)
samozal. skladatelj (2)
samozaložba (3)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se naide per Joanesu Rezerju (1)
se najde per Joanesu Rezerju (1)
se najdejo per Andrejo Clemens ... (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (12)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovene Comparative Literature Association (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (7)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (12)
Slovenski komorni zbor (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (7)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
SNG Maribor (1)
SO (12)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sraka (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Sunny Records (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (18)
svojina kompoziterova (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Študentska založba (6)
Teološka fakulteta (19)
Th. Kaltenbrunner (1)
Tima (1)
Tiskarna sv. Cirila (17)
Tiskovna zadruga (30)
Turistica (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (9)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
V. Zgonik (1)
Vaščani pojo (1)
Vejica (1)
Vesna film (2)
Vostri (1)
Založba Jaka (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba ZRC (1)
založil skladatelj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
ZKP RTV Slovenija (1)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (9)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (21)
Župnijski urad Sv. Benedikta (1)
Išči med rezultati (944)