Število rezultatov iskanja: 2349

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (30)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (10)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (147)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (8)
Acta medico-biotechnica (21)
Acta silvae et ligni (2)
Advances in production engineering and management (1)
Agricultura (2)
Agricultura (Maribor) (5)
Angeljček (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (6)
Arhivi (7)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Communio (Ljubljana) (2)
Časopis za kritiko znanosti (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (26)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (2)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Druga šola pljučnega raka (2)
Družboslovne razprave (3)
Endoskopska revija (4)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (106)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Folia biologica et geologica (1)
Gea (Ljubljana) (5)
Geografija v šoli (1)
Glas naroda (New York) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Gozdarski vestnik (11)
Gradbeni vestnik (1)
Hacquetia (1)
Hmeljar (Žalec) (10)
Hmeljarski bilten (14)
Image analysis and stereology (7)
Informacije MIDEM (2)
Informatica Medica Slovenica (10)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (5)
Javno zdravje (2)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (4)
Kajenje in rak (1)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (1)
Kakovostna starost (19)
Kemikalije v okolju in rak (2)
Keria (Ljubljana) (2)
Kmečka moč (1)
Kmetijske in rokodelske novice (46)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kronika (Ljubljana) (7)
LAHA (Online ed.) (3)
Ljubljanski zvon (10)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (175)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naše delo (Ptuj) (4)
Natura Sloveniae (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (67)
Okno (Ljubljana) (41)
Okužbe in rak (1)
Onkologija (Ljubljana) (32)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (1)
Onkološki vikend (57)
Organizacija (Kranj) (1)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (6)
Pljučnik (Golnik) (20)
Podjetje in delo (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Proteus (14)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (12)
Radiology and oncology (Ljubljana) (67)
Rak materničnega telesa (1)
Rak na črevesju (6)
Rak prebavil (2)
Rak v nosečnosti (1)
Razpotja (3)
Redki raki (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (29)
Retrospektive (1)
Revija za zdravstvene vede (5)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Sanitarno inženirstvo (2)
Slovenian veterinary research (41)
Slovenski čebelar (104)
Slovenski gospodar (30)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (16)
Sodobnost (1963) (1)
Starost in rak (1)
Strojniški vestnik (1)
Šola raka dojk 2016 (1)
Šolsko svetovalno delo (1)
Štajerc (10)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Tretja šola pljučnega raka (2)
Učiteljski tovariš (12)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (3)
Vakuumist (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Za srce (Ljubljana) (83)
Zbor občanov (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zdravniški vestnik (409)
Zdravstveno varstvo (56)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (5)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Ženske, moški in rak (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (7)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (69)
Čebelarska zveza Slovenije (104)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (175)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (41)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo radiologije in onkologije (67)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (83)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (8)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (19)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (25)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (61)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (30)
Mladinska knjiga (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (423)
Onkološki inštitut Ljubljana (152)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (10)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (106)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (409)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Študentska založba (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (47)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (43)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (21)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (5)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (20)
Univerzitetna knjižnica Maribor (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (29)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (26)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (67)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (147)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (11)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
(1)
1A internet (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. Maver (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (1)
Aleš Šef (1)
Arhivsko društvo Slovenije (7)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Ošlak (1)
Beletrina (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biotehniška fakulteta (30)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (3)
Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (7)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (3)
Bralno društvo Edinost (1)
Bubina Baita (1)
C. k. ministerstvo za poljedelstvo (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (67)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
D. Blatnik (1)
D. Kerin (1)
D. Lužnik (1)
D. Tovornik (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (7)
Devayani yoga & dance lifestyle (4)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (41)
Društvo psihologov Slovenije (20)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije (73)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (5)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (6)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (10)
Družba Jezusova (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (2)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za socialno delo (16)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
FIHO (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
gedruckt bei Johann Leon (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (3)
Glas naroda (1)
Glaxo (13)
Glaxo Wellcome (1)
Goga (1)
Goriška matica (5)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Helidon (1)
Histria Editiones (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (6)
I. Vrečar (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (19)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (17)
Inštitut RS za rehabilitacijo (4)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (17)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (69)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Intelyway webmedia (2)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (1)
J. Bunčik (1)
J. Hensel (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (12)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Josip Cholewa Foundation (1)
Jožef Blaznik (46)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Pirc (1)
K. Vrabec (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (18)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karl Linhart (10)
Katedra za interno medicino, Katedra za kirurgijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (2)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Kemijski inštitut (4)
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (7)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (2)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Konzorcij (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Krka (27)
LAHA, Laser and Health Academy (3)
Litera (1)
Ljubljana (1)
M. Avčin (1)
M. Betetto (1)
M. Čitar (1)
M. Hladnik (1)
M. Jeršič (1)
M. Leonardi (1)
M. Ravljen (1)
M. Štrukelj (1)
M. Žavbi (1)
Manični poet (1)
Mavrica (1)
Medical Faculty (1)
Medicinska fakulteta (21)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (2)
Medicinski razgledi (175)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Mladinska knjiga (7)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (22)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Naše delo (4)
natisnil Eger (2)
natisnil Joshef Blasnik (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (1)
Onkološki inštitut (80)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (6)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
per Aloys Kleinmarju ... (1)
per Ignaziu Kleinmajerju (1)
per La stamperia camerale (2)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (14)
Providio (14)
Providio d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (4)
RKS Območno združenje (1)
S. Bogićević (1)
samozal. U. Bukovnik (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Schering-Plough CE (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najde blisu Shkofye per Mihelnu Prombergarju ... (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
Secondo natura (1)
Seitz (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (8)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (140)
Slovenian Chemical Society (4)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (67)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (10)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (106)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (413)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (2)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko združenje paliativne medicine (5)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SNG Maribor (2)
SO (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (2)
Splošna bolnišnica (1)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (2)
Š. Knežević-Krivak (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Škuc (2)
Študentska založba (9)
T. Soršak (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (30)
Tiskovna zadruga (10)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
U. Čepin (1)
Universita di Padova, Instituto do medicina legale e delle assicurazioni (1)
University of Primorska Press (1)
Univertitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (Golnik) (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (5)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (4)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (13)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (31)
Univerzitetni klinični center Maribor (4)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Univerzitetni klini��ni center (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Veterinarska fakulteta (44)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (2)
Založba Sanje (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (4)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (3)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (21)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala, GZS (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (67)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (3)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (3)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (10)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (4)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (3)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje žensk v zobozdravstvu Slovenije - Društvo WDS (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (104)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (34)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Išči med rezultati (2349)