Število rezultatov iskanja: 1649

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (13)
2. šola o sarkomih (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta medico-biotechnica (28)
Aktualno! (8)
Angeljček (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (12)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Delo in varnost (2)
Dialogi (1)
Dogovori (2)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Dom in svet (Ljubljana) (10)
Druga šola pljučnega raka (8)
Endoskopska revija (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (63)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Informatica Medica Slovenica (12)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (1)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Kakovostna starost (7)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (2)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (6)
Kronika (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (9)
Maligni melanom (1)
Maligni tumorji testisa (2)
Med bolnišnico in domom (7)
Medicine, law & society (2)
Medicinski razgledi (86)
Metodološki zvezki (1)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (7)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (3)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (4)
Obzornik zdravstvene nege (119)
Okno (Ljubljana) (47)
Onkologija (Ljubljana) (128)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (9)
Onkološki vikend (118)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (1)
Pljučni rak (6)
Podjetje in delo (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (5)
Poligrafi (1)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (7)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (9)
Proteus (3)
Prva šola pljučnega raka (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (14)
Radiology and oncology (Ljubljana) (13)
Rak glave in vratu (1)
Rak materničnega vratu (1)
Rak mod (3)
Rak na črevesju (4)
Rak sečnega mehurja (1)
Razpotja (1)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (6)
Rehabilitacija (Ljubljana) (115)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revus (Ljubljana) (1)
Slovenka (1)
Slovenski gospodar (5)
Socialno delo (6)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (7)
Sodobnost (1963) (1)
Standardi onkološke zdravstvene nege (1)
Starost in rak (1)
Šent (Ljubljana) (6)
Šola raka dojk 2016 (1)
Šola raka dojk 2019 (1)
Šola raka prostate (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Štajerc (2)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (5)
Tretja šola pljučnega raka (4)
Učiteljski tovariš (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (8)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (10)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (25)
Vertec (1871) (7)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (2)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (10)
Zbor občanov (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zdravniški vestnik (269)
Zdravstveno varstvo (45)
Zvonček (Ljubljana) (5)
Ženske, moški in rak (7)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (11)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (86)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (47)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo radiologije in onkologije (13)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut za varovanje zdravja RS (45)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (30)
Narodna in univerzitetna knjižnica (340)
Onkološki inštitut Ljubljana (563)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (12)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (63)
Slovensko zdravniško društvo (269)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (4)
Slovensko združenje za duševno zdravje - ŠENT (6)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (28)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (8)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (115)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (119)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Založnik
1A internet (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Brat Frančišek (1)
Bubina Baita (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (13)
Društva onkoloških bolnikov (20)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (48)
Društvo psihologov Slovenije (17)
Družba Jezusova (2)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Glaxo (6)
Glaxo Wellcome (1)
Gospodarski vestnik (1)
GV Revije (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Institute of Oncology (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (82)
Inštitut RS za rehabilitacijo (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (40)
Inštitut za varovanje zdravja RS (12)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Jožef Blaznik (2)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (58)
Kancerološko združenje SZD (44)
Karl Linhart (2)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (2)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katoliško tiskovno društvo (10)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Konzorcij Edinosti (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Krka (14)
M. Jeršič (1)
M. Žavbi (1)
Manični poet (1)
Medicinska fakulteta (28)
Medicinski razgledi (86)
Mladinska knjiga (2)
N. Švent-Kučina (1)
na prodaj per A. H. Honu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (6)
Naše delo (3)
National Institute of Public Health (1)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnila Franzishka Retzer (1)
O. Petrovič (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (347)
Onkološki inštitut etc. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (10)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
R. Kobentar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (38)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (47)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (26)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (7)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (15)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (2)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (13)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (12)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (63)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (281)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (8)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (4)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (4)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (23)
Slovensko združenje paliativne medicine (20)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (10)
Slovensko združenje za duševno zdravje (6)
SNG Maribor (8)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (1)
Splošna bolnišnica (3)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Škuc (3)
Študentska založba (2)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (9)
typis Modesti Fentii ... (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (4)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Univerzitetni klinični center Maribor (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (4)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
vsakladi Joannesa Helma, u' Lublani ... (1)
vtisnjene per Joshefu Schotterju ..., 1795, per katirem se tudi naprude naideo (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (4)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (119)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (15)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (12)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (7)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za senologijo SZD (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (13)
ZENECA International (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza Društev bolnikov z osteoporoza Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (84)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1649)