Število rezultatov iskanja: 295

Časopisje in članki - oblika
Založnik
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (14)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. K. Zaloga Bukev Za Šole Pri Sv. Ani. (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (5)
D. Roženbergar (1)
Delo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družba sv. Mohora (1)
Etnografski muzej (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (6)
H. Ničman (1)
Helidon (1)
I. Štraus (1)
ima na prodaj L. Kremshar (1)
ima na prodaj Leop. Kremshar (2)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (27)
J. Blasnik (1)
J. Giontini (4)
J. Sovran (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
jih je natisnil, in jih prodaja Joshef Skarbina (1)
Jožef Blaznik (78)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Zajec (1)
M. Adamič (1)
M. Gerber (2)
Muzejsko društvo (6)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (4)
natiskal sa vtroshik pisavzhov, Joseph Skarbina bukvotis, ima na prodaj pisaviz (1)
natisnel Leopold Eger (1)
natisnęl Leopold Eger (2)
natísnęl Leopold Eger (1)
natisnene per Kleinmajerji skusi saklado Andrea Gassler na tergi Nro. 190 (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbina (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbini (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Rezerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Ręzerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joanu. Rezerju (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (2)
natisnil in založil Jožef Blaznik (1)
natisnil inu saloshil Andreas Gassler (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnila in saloshila Maria Tandler (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
Obzorja (1)
per Adam Heinrich Hohn ... (1)
per Aloys Kleinmarju ... (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per Ignaziu Klainmajerju (1)
per Ignaziu Kleinmajerju (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per Kristianu Groserju ... (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
RTV (1)
S. Keren (1)
samozal. J. Zupančič (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (2)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
se neide per kraissiskimo teh buku-utiskouzu (1)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
T. Grebenc (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (9)
typ. Jo. Frid. Eger ... (3)
typis Joan. Frid. Eger (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt ... (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (27)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
v' salogi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani ... (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (2)
v'' salógi zesarske kraljeve bukvarnize sa shólske bukve, per sveti Ani v'' Janesovih úlizah (1)
V. Vek (1)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
Založba šolskih bukev (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (37)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (295)