Število rezultatov iskanja: 2353

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta historiae artis Slovenica (8)
Acta Histriae (25)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (37)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (7)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (12)
Arhivi (24)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Bogoslovni vestnik (168)
Communio (Ljubljana) (53)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (2)
Dialogi (5)
Dom in svet (Ljubljana) (303)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (8)
Edinost in dialog (26)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (3)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Instrumentum (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (2)
Kaplje (Idrija) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (12)
Kronika (Ljubljana) (48)
Kronika slovenskih mest (13)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (21)
Loški razgledi (26)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (6)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše delo (Ptuj) (3)
Natura Sloveniae (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (3)
Poligrafi (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Razmisli (11)
Razpotja (8)
Res novae (7)
Slavistična revija (3)
Slovenka (1)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (47)
Socialno delo (6)
Sodobnost (1963) (18)
Stati inu obstati (21)
Studia mythologica Slavica (3)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (2)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (325)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (27)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (9)
Varstvo narave (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Vertec (1871) (15)
Vzgoja (Ljubljana) (6)
Zbor občanov (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (50)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (36)
Zvonček (Ljubljana) (6)
Železne niti (8)
Leto izida
???? (1)
1481 (1)
1535 (1)
1612-1613 (1)
1730 (1)
1744 (1)
1750 (1)
1767 (1)
1773 (1)
1780 (1)
1783 (1)
1789 (2)
18?? (1)
1811 (1)
1812 (1)
1822 (1)
1826 (1)
1829 (1)
1832 (1)
1837 (1)
1843 (1)
1844 (1)
1845 (2)
1846 (1)
1847 (1)
1848 (2)
1850/1870 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1853 (2)
1855 (1)
1857 (12)
1858 (12)
1859 (12)
1860 (12)
1861 (12)
1861-1862 (1)
1862 (12)
1863 (16)
1864 (12)
1865 (12)
1866 (12)
1867 (14)
1868 (13)
1869 (12)
1870 (12)
1871 (13)
1872 (12)
1873 (14)
1873/1945 (1)
1874 (14)
1875 (13)
1876 (14)
1877 (13)
1878 (12)
1879 (14)
1880 (13)
1880-1918 (5)
1881 (13)
1882 (16)
1883 (15)
1884 (2)
1885 (3)
1886 (3)
1887 (3)
1888 (5)
1889 (4)
1890 (2)
1891 (3)
1892 (5)
1893 (8)
1894 (13)
1895 (20)
1896 (11)
1897 (12)
1897-1909 (1)
1898 (10)
1898-19?? (1)
1898-1902 (1)
1898-1907 (1)
1898-1918 (1)
1899 (10)
1899-1909 (1)
1899-1911 (1)
19?? (11)
1900 (11)
1900/1906 (1)
1900-1911 (1)
1901 (13)
1902 (15)
1903 (9)
1904 (7)
1904-1905 (1)
1905 (5)
1905/1907 (1)
1905/1911 (3)
1906 (10)
1906-1909 (1)
1907 (14)
1907/1910 (1)
1908 (6)
1908-1909 (1)
1909 (22)
1910 (34)
1910/1913 (1)
1910/1918 (1)
1910/1925 (8)
1911 (17)
1912 (16)
1913 (19)
1914 (21)
1915 (7)
1915/1918 (1)
1916 (16)
1917 (27)
1918 (26)
1919 (20)
1920 (33)
1920/1927 (1)
1920-1930 (4)
1920-1940 (1)
1921 (30)
1922 (32)
1923 (36)
1924 (30)
1925 (13)
1925-1935 (1)
1926 (23)
1927 (22)
1928 (13)
1929 (15)
193? (1)
1930 (36)
1930/1935 (1)
1931 (19)
1932 (15)
1932/1937 (1)
1933 (22)
1934 (20)
1935 (19)
1935-1942 (1)
1935-1945 (1)
1935-1950 (14)
1936 (19)
1937 (19)
1937/1938 (5)
1937-1939 (1)
1938 (17)
1938-1939 (1)
1939 (22)
194? (3)
1940 (20)
1940-1950 (2)
1940-1955 (1)
1941 (15)
1942 (18)
1943 (13)
1944 (17)
1945 (12)
1946 (12)
1947 (10)
1948 (2)
1949 (10)
195? (1)
1950 (8)
1950-1951 (1)
1950-1955 (3)
1950-1960 (3)
1951 (10)
1954 (2)
1954-1956 (1)
1955-1956 (1)
1955-1959 (1)
1955-1960 (1)
1955-1965 (3)
1959 (2)
1960 (1)
1961 (1)
1962 (1)
1963 (2)
1964 (3)
1966 (1)
1967 (1)
1968 (1)
1971 (2)
1976 (2)
1978 (1)
1979 (1)
1980 (1)
1981 (2)
1982 (2)
1983 (3)
1984 (5)
1986 (4)
1987 (2)
1988 (3)
1989 (9)
1990 (21)
1991 (12)
1992 (16)
1993 (13)
1994 (26)
1995 (12)
1995-1996 (3)
1996 (15)
1997 (10)
1998 (14)
1999 (16)
2000 (8)
2001 (15)
2002 (11)
2003 (23)
2004 (20)
2005 (25)
2006 (15)
2007 (16)
2008 (24)
2008-2009 (1)
2009 (18)
2010 (29)
2011 (37)
2012 (35)
2013 (54)
2014 (62)
2015 (39)
2016 (33)
2017 (46)
2018 (48)
2019 (55)
2020 (12)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (24)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve (11)
Družina d.o.o. (53)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (7)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Litija (2)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (56)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (18)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica Kranj (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (54)
Muzejsko društvo Škofja Loka (26)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1538)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (21)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (50)
Študentska založba (13)
Turistično društvo Vurberk (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (195)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Zavod RS za varstvo narave (3)
Zavod Ulala (3)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (37)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (8)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (64)
Založnik
A. Doucet (1)
A. Einšpieler (325)
A. Koblar (2)
A. Rassati (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (24)
Beletrina (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Brat Frančišek (1)
Carinthia (1)
Cecilijino društvo župnije Marijinega oznanjenja (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (37)
Cobol & Priora (1)
Delavska enotnost (1)
Delavska založba (1)
der Verfasser (1)
Didakta (1)
Dolenjski muzej (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (1)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo sv. Mohora (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve (11)
Družba Jezusova (6)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (111)
Državna založba Slovenije (20)
E. Petrykiewicz (5)
Ed. ris. Fides A. Zambon (1)
Egerjeva tiskarnica (1)
Eger'sche Buchdruckerei (1)
Etnografski muzej (5)
Evangeličanska cerkev (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. K. Kos (1)
F. Kleinmayr (1)
F. Schilcher (2)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (11)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za poslovne vede (7)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (24)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
Foto Ferida (1)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Vesel (13)
Frančiškanski samostan (1)
Gallus Carniolus (1)
gedruckt bei J.B. Jeretin (1)
Generacija prebujenja (1)
Glasbena matica (2)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
H. V. Korn ... (1)
Harpf (1)
Institute for Slovene Emigration Research (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (6)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (26)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
J. K. Seitz (1)
J. Oražem (1)
J. Vodopivec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (9)
Joh. Leon sen. (1)
Jožef Blaznik (12)
Karl Linhart (2)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskarsko društvo (1)
Katoliško tiskovno društvo (303)
Knjigarna V. Weixl (2)
Konzorcij Edinosti (1)
Križniški red (1)
Krt (1)
KS (1)
KUD Logos (4)
Kulturno društvo France Prešeren (1)
L. Glaser (1)
L. Kieser (1)
lastna založba (1)
LDS (1)
M. Foerster (1)
M. Turnšek (1)
Mestna občina (13)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo (26)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Paternolli (1)
Naše delo (3)
natisnil Dominik Biasutti (1)
natisnil Eger (1)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil L. Vendrami (1)
Obzorja (8)
OK SZDL Bežigrad (1)
P. Kure (1)
Paternolli (1)
Pečar, M. (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
Photo Görlich (1)
Photohaus Schüssler (1)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
RTV Slovenija (1)
s. n. (1)
S. n. (1)
s.n. (1)
samozal. (4)
samozal. F. Stele (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. R. Kušej (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (37)
se dobe per Lovrenzu Bernbacherju ... (1)
se najde per H.W. Korn bukveprodajavzu (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
skusi Iuria Widmanstéterja (1)
SKZ (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (16)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski frančiškani v ZDA (561)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (21)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (50)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (37)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
Studio Fotografico Anello Pietro (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (53)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine Celje (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Študentska založba (13)
Teološka fakulteta (63)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Tisk J. Blasnikovih Nasledn. (1)
Tiskarna sv. Cirila (47)
Tiskovna zadruga (21)
Umetnostno-zgodovinsko društvo (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
v' sakladi tiga vissoku vrejdniga ... Gospuda Thomasha, Lublanskiga Shkoffa ... (1)
Verfasser (1)
Verlag der Propstei (1)
Viharnik (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zdravilišče RRK Vurberg (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (37)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (25)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (37)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (8)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (2)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (39)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (45)
Župna cerkev (1)
Župna cerkev v Trnovem (1)
Župnijski urad (6)
Išči med rezultati (2353)