Število rezultatov iskanja: 643

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Knjižnica Ivana Potrča (68)
Knjižnica Ivana Tavčarja (14)
Knjižnica Logatec (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (10)
Mestna knjižnica Ljubljana (53)
Muzejsko društvo Škofja Loka (15)
Narodna in univerzitetna knjižnica (419)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (10)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
A. Kosi (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Radiology and Oncology (1)
Beletrina (2)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolsk. okraja (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (2)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba sv. Mohorja (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (10)
Edition Bizjak (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Foto Slovenija (1)
G. Einspieler (48)
gedruckt bei Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
Glasbena matica (2)
GM Slovenije (1)
Goga (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
Ico (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
J. Giontini (1)
J. Pogačnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (27)
Josip Paulin (1)
Jožef Blaznik (36)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Karl Linhart (67)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (72)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Konzorcij Edinosti (2)
literis, Leopoldi Joannis Kaliwoda (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (9)
Muzejsko društvo (15)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut etc. (1)
PeBook (1)
Pioneer (1)
Play Records (1)
ravnateljstvo (1)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
S. Kumše (1)
s. n. (3)
S. n. (2)
samozal. (1)
samozal. A. Tomanič (1)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slov. kršč. soc. zveza za Koroško (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Sraka (1)
Steinbrener V Vimperku (1)
Š. Samsa (1)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Študentska založba (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Tiskarna sv. Cirila (105)
Tiskovna zadruga (30)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
V. Bešter (1)
Verlag der Oesterr.-Ungar. Revue (1)
Vesna film (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zvezna trgovina (1)
Išči med rezultati (643)