Število rezultatov iskanja: 858

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (1)
AB. Arhitektov bilten (13)
Acta Histriae (2)
Acta silvae et ligni (2)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (1)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (8)
Arhivi (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (2)
Dialogi (1)
Dogovori (43)
Dom in svet (Ljubljana) (47)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (6)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (9)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (1)
Igra ustvarjalnosti (4)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (32)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (21)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (21)
Kronika slovenskih mest (4)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (22)
Loški razgledi (1)
Naša komuna - delegatska priloga (22)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (101)
Naša skupnost (Grosuplje) (22)
Naša skupnost (Ljubljana) (86)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (6)
Novi akordi (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (1)
Presek (2)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Slavia Centralis (1)
Slovenski gospodar (31)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (17)
Strojniški vestnik (4)
Svet ptic (2)
Štajerc (2)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
Učiteljski tovariš (1)
Urbani izziv (2)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (10)
Zbor občanov (55)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (5)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (4)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (13)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (10)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (17)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (383)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (316)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pokrajinski arhiv Maribor (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
B. Hribernik (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biteks (1)
Centennial Records (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
CODA (1)
distributed by Slovenian Library Bagara Hous (1)
Dream Studio Krt (3)
Druga godba (1)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Društvo arhitektov (13)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (18)
Eger (1)
Egerjeva tiskarnica (1)
Eger'sche Buchdruckerei (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fantje od Male Nedelje (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fr. Vesel (4)
Fred Ziwich (1)
Fritz Rasch, Celje (1)
Genija (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Glasbena matica (1)
Glasbena založba MiMik (1)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (2)
Helidon (7)
Hram (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. Mazi (1)
J. Otty (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jos. R. Vilímek (1)
Jožef Blaznik (21)
Jug (1)
Jugoton (3)
K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkamale (1)
Karl Linhart (2)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (47)
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1)
KUD Števan Kühar (1)
Kulturno društvo (1)
Kulturno društvo Zvezda (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Kieser (1)
L. Schwentner (3)
Lander Inn (1)
LDS (1)
LEXPERA (1)
Ljudske pevke (1)
Ljudske pevke iz Rogatca (1)
Ljudske pevke Urbančanke (1)
M. Kušar (1)
M. Zupančič (1)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mavrica (1)
Mestna občina (4)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (2)
Mohorjeva družba (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Naše delo (6)
Nova revija (1)
Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Ognjišče (1)
OK SZDL Bežigrad (55)
OK SZDL Ljubljana Center (43)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Poseidon (1)
R. Drischel (1)
R. Robek (1)
Radio - Tednik (1)
Radio-Tednik (3)
Radio-Tednik Ptuj (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
RTB (2)
RTV (8)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
S. Marković (1)
S. n. (6)
Salve (1)
samozal. (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupščina mesta, Izvršni svet (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (86)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
SO (22)
Societá storica del Litorale (4)
Sraka (4)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Tiskarna sv. Cirila (31)
Tiskovna zadruga (22)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vaški fantje iz Ključarovec (2)
Vesna film (1)
Zala (2)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba kaset in plošč, RTV (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZKP RTV Slovenija (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (9)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (19)
Železniško gospodarstvo (1)
Išči med rezultati (858)