Število rezultatov iskanja: 176

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
A. Makra (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo (2)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (3)
Geološki zavod (2)
Gospodarski vestnik (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. Mazi (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (2)
Javna agencija RS za varnost prometa (2)
Komisija za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (1)
Obratno vodstvo (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Planinska zveza Slovenije (3)
R. Marsetič (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina mesta, Izvršni svet (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Statistični urad Republike Slovenije (43)
Svet SRS za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Založba ZRC (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Ž. Kokalj (1)
Išči med rezultati (176)