Število rezultatov iskanja: 18549

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (4)
Acta neophilologica (3)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (6)
Ars et humanitas (1)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (2)
Bogoslovni vestnik (3)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (14)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (14)
Documenta Praehistorica (1)
Dom in svet (Ljubljana) (17370)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (2)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (4)
Kaplje (Idrija) (366)
Kronika (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (7)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (1)
Odsevanja (68)
Otrok in knjiga (4)
Phainomena (Ljubljana) (13)
Planinski vestnik (3)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Presek (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Razprave (43)
Provinca (1)
Rast (Novo mesto) (20)
Razgovori in razgledi (8)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za geografijo (1)
Slavistična revija (3)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (85)
Staroslovan (10)
Stati inu obstati (1)
Studia universitatis hereditati (13)
Teorija in praksa (8)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik (Slovenska matica) (11)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovinski časopis (3)
Železne niti (1)
Žirovski občasnik (41)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
DELO, d.d. (131)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (366)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Grosuplje (25)
Knjižnica Ivana Potrča (10)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (20)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (49)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (19)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (85)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Mariborska knjižnica (4)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Kranj (23)
Mestna knjižnica Ljubljana (11)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzejsko društvo Žiri (18)
Narodna in univerzitetna knjižnica (17656)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pegaz International d.o.o. (18)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem (13)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Aleksandra Jelušič (1)
Beletrina (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Delo (131)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (31)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (213)
Družba Jezusova (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (85)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
H. Slovák (10)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (4)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Intelego (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Katoliško tiskovno društvo (17370)
Knjižnica Pavla Golie (1)
Krajevna skupnost Žiri (31)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturno društvo Odsevanja Slovenj Gradec (19)
Kulturno umetniško društvo (1)
LDS (2)
Ljudska univerza (1)
Mariborska knjižnica (4)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina (20)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (2)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Mladinska knjiga (3)
Modrijan (1)
Muzejsko društvo (7)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nova revija (11)
Občinska kulturna skupnost (49)
Obzorja (14)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pegaz International d.o.o. (10)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Revija SRP (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (11)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (11)
Študijski krožek (1)
Študijski krožek za slovensko kulturo (8)
Tiskovna zadruga (1)
UMco (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec (19)
Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec (49)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (18549)