Število rezultatov iskanja: 500

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Didakta (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (41)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (17)
Mladina (56)
Narodna in univerzitetna knjižnica (59)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (134)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (133)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
C. Petr (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (5)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (41)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
i2 (1)
Institut Jožef Stefan (10)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Ljudska univerza (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Mladina (56)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (134)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (133)
Šolski center (2)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba FRI (1)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (500)