Število rezultatov iskanja: 648

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (14)
Academica turistica (Spletna izd.) (7)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (9)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (3)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (23)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (30)
Arheo (7)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (15)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (2)
Atlanti (6)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (13)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (42)
Gea (Ljubljana) (5)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (7)
Geografski vestnik (18)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (126)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
Hacquetia (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informatica (Ljubljana) (22)
Izzivi prihodnosti (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Knjižnica (19)
Kronika (Ljubljana) (23)
Les (Ljubljana) (3)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (4)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Materiali in tehnologije (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Nerazvrščeno - članki (1)
Organizacija znanja (1)
Planinski vestnik (8)
Primerjalna književnost (1)
Razpotja (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (5)
RMZ-materials and geoenvironment (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (6)
Sodobnost (1963) (1)
Studia universitatis hereditati (9)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (37)
Urbani izziv (8)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zgodovinski časopis (4)
Železne niti (11)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (15)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (14)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (2)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Matična knjižnica Kamnik (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (6)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (91)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (40)
Slovensko arheološko društvo (7)
Slovensko društvo Informatika (22)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (126)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (7)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (33)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (11)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (59)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (17)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (25)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (15)
B. Vodopivec (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (23)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
D. Zupančič (1)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov (14)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (1)
Etnografski muzej (7)
Fakulteta za arhitekturo (34)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Gorenjski muzej (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (13)
International Institute for Archival Science (5)
Kobariški muzej (1)
KS Senica (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
Logatec : Občina (1)
M. Klinc (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (5)
Municipality (2)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (11)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
National Gallery (1)
National Geographic Slovenija (1)
National Museum of Slovenia (1)
Občina (1)
Občina Komenda (1)
Občina Miren - Kostanjevica (1)
Obzorja (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pogrebno podjetje (1)
Porta B (2)
Porta B, Zavod za razvoj in promocijo kulture, kulturne dediščine in turizma (2)
Pravna fakulteta (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
R. Pamić (1)
Rokus Klett (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (23)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Evalvation Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (50)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (43)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo Informatika (22)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (128)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Societá storica del Litorale (23)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Študentska založba (2)
Študijski krožek (1)
T. Enci (1)
Turistica (7)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Umetnostno-zgodovinsko društvo (1)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (11)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (47)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (23)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (25)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Išči med rezultati (648)