Število rezultatov iskanja: 1932

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (2)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (11)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (8)
Advances in business related scientific research journal (1)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (2)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Anali PAZU HD (1)
Analiza (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (24)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (14)
Anthropos (Ljubljana) (18)
AR. Arhitektura, raziskave (7)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (15)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (5)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (6)
Asian studies (4)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (15)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (33)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (2)
Delo in varnost (1)
Dialogi (10)
Documenta Praehistorica (33)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Družboslovne razprave (23)
Dve domovini (11)
Dynamic relationships management journal (2)
Edinost in dialog (5)
ELOPE (Ljubljana) (8)
Emzin (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (15)
Filozofski vestnik (24)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javnost (Ljubljana) (16)
Jezik in slovstvo (10)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jug (7)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (10)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Kronika (Ljubljana) (7)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (8)
Literatura (Ljubljana) (5)
Loški razgledi (2)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (6)
Meddobje (Entresiglo) (124)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (7)
Monitor ISH (15)
Muzikološki zbornik (8)
Naše gospodarstvo (2)
Naši zapiski (142)
Njiva (Ljubljana) (21)
Novi zapiski (9)
Obzornik zdravstvene nege (4)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (4)
Otrok in knjiga (2)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (21)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (1)
Pogledi (Ljubljana) (131)
Primerjalna književnost (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Razprave (43)
Provinca (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Research in social change (1)
Revija SRP (Online) (36)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (4)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (9)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (15)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenščina v šoli (1)
Snovanja (72)
Socialna misel (68)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (7)
Sodobna pedagogika (4)
Sodobnost (1963) (16)
Statistične informacije. 10. Kultura in šport (16)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (6)
Svobodna misel (38)
Svobodni razgovori (8)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (7)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (7)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (39)
Traditiones (2)
Traditiones (Ljubljana) (25)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (8)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (7)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (9)
Izvor
(1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DELO, d.d. (131)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (7)
Društvo antropologov Slovenije (14)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo Slovenska akademija za management (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (16)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
GEA College (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gorenjski glas d.d. (72)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (15)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (21)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Knjižnica Velenje (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Mariborska knjižnica (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (991)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Revija SRP (36)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
Slavistično društvo Slovenije (21)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (9)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (23)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Statistični urad Republike Slovenije (27)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (33)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (53)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (16)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (26)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
ZRC SAZU (81)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Aleksandra Jelušič (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association for Culture and Education Kibla (1)
Biotehniška fakulteta (7)
Cankarjeva družba (12)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (26)
D. Gelt (1)
Delo (131)
Doba Epis (7)
Društvo antropologov Slovenije (14)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (21)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (200)
Družba Jezusova (8)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (16)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
EMUNI University (1)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (16)
Faculty of management (6)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za družbene vede (23)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (7)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (29)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (24)
Fr. Derganc (7)
GEA College (1)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
Gorenjski glas (72)
I. Vodopivec (1)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (15)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (11)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (1)
Konzorcij (106)
Konzorcij Akademskega glasa (9)
Konzorcij Jutra (21)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (2)
LDS (5)
Litera (1)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
M. Likar (1)
Mariborska knjižnica (2)
Marketing magazin (2)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministry of Culture of the Republic of Slovenia (1)
Mladika (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (5)
Muzejsko društvo (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nova revija (15)
Obzorja (12)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (33)
Osnovna šola (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (6)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Piramida (Maribor) (9)
Planinska zveza Slovenije (1)
printed for E. and C. Dilly ... and J. Almon ... (1)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Revija SRP (36)
RIC (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (26)
Slavistično društvo Slovenije (25)
Slovene Anthropological Society (11)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (44)
Slovenska kulturna akcija (124)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenski etnografski muzej (15)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (7)
Slovensko društvo za angleške študije (7)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (18)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (23)
Slovensko zdravniško društvo (7)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
Societá storica del Litorale (26)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (18)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (31)
Teološka fakulteta (8)
Turistica (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza, Arheološki seminar (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Lahtov (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (10)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (35)
Zavod LR Slovenije za statistiko (2)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (2)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (26)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (33)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (26)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (4)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (228)
Išči med rezultati (1932)