Število rezultatov iskanja: 29158

Časopisje in članki - naslov
Acta geographica Slovenica (8)
Acta Histriae (16)
Acta neophilologica (4)
Amerikanszki Szlovencov glász (104)
Anali PAZU HD (3)
Annales. Series historia et sociologia (48)
Anthropological notebooks (9)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arhivi (12)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Avstralski Slovenec (18)
Avstrijski Slovenec (1)
Bilten (Banja Luka) (9)
Borba (1930) (2)
Cankarjev glasnik (69)
Clevelandska Amerika (1232)
Časopis za kritiko znanosti (15)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (35)
Documenta Praehistorica (4)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (350)
Edinost (Chicago) (763)
Edinost (Toronto) (226)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (6)
Geografski vestnik (14)
Geographica Slovenica (3)
Glas iz Astena (1)
Glas izseljencev (9)
Glas naroda (New York) (3040)
Glas Slovenske kulturne akcije (Buenos Aires) (7)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (558)
Glasilo kanadskih Slovencev (47)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (11)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (1)
Informativno glasilo (2)
Istra (Zagreb) (291)
Izseljenec (2)
Izseljenski vestnik (83)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (13)
Koroško Korošcem (37)
Kronika (Ljubljana) (32)
Letni poročevalec (2)
Lipa (Den Haag) (4)
Lojzetov konjiček (18)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Mavrica (Pula) (19)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (2)
Misli (Kew) (3)
Naš čolnič (72)
Nova domovina (322)
Novi list (Buenos Aires) (158)
Novice = Bulletin (101)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (2)
Our story (36)
Planika (Split) (13)
Planinski vestnik (2)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Podjetje in delo (1)
Pravica (Buenos Aires) (20)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proletarec (Chicago) (2230)
Prosveta (ZDA) (9081)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rafael (1931-1935) (55)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (28)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (13)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (22)
Rodna gruda (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
SDM vesti s hriba (24)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenia South Australia newsletter (44)
Slovenska država (495)
Slovenska misel (12)
Slovenski dom (3)
Slovenski dom Newsletter (6)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski svet (7)
Slovensko glasilo (70)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sopotja (19)
Starost in rak (1)
Statistične informacije. 5. Prebivalstvo (24)
Studia mythologica Slavica (2)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (123)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (26)
To smo mi (8)
Traditiones (Ljubljana) (17)
Triglav (Sydney) (25)
Trinkov koledar (57)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vestnik - Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (489)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Za našo deco (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (23)
Železne niti (3)
Ženevske novice (26)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (12)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (9)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (2)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (19)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
fizična oseba (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (13)
Inštitut za narodnostna vprašanja (30)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kanadsko slovensko zgodovinsko društvo= Canadian Slovenian Historical Society (36)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (77)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (291)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (26802)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (295)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (104)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Media House (70)
Slovenska kulturna akcija (Buenos Aires) (8)
Slovenska zveza na Švedskem (72)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (489)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (19)
Slovenski dom Toronto, V.P. Slovenski dom (6)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski klub Perth (18)
Slovenski misijon Melbourne (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo Melbourne (24)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kulturno društvo Istra (19)
Slovensko kulturno društvo Triglav Split (13)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (48)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (13)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (16)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (45)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (14)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (11)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje prijateljev Slovenije na Nizozemskem (5)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje ženevskih Slovencev (26)
Zedinjena Slovenija (111)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (129)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (34)
Založnik
A. Budja (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Anton Mrkun (2)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Avstralsko slovensko socialno športno društvo (24)
Bethlehem, Pa. : American Windish Publishing, 1921-1954 (104)
Canadian Slovenian Historical Society (36)
Cankarjeva ustanova (69)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (48)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Delavsko kulturno društvo Ljudski oder (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
dLib (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (9)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev Planika (2)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (8)
Društvo Slovencev Triglav (10)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (4)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba sv. Rafaela (2)
Edinost (989)
Edward Kalish (1232)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (25)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta (13)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
G. Požek (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Glas naroda (3040)
GV (1)
HASA (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (13)
Institute for Slovene Emigration Research (293)
Inštitut Antona Trstenjaka (13)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (30)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (350)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Izseljenska zbornica (83)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (2230)
Jugoslovanski narodni svet (7)
K. Onufrija (1)
Konzorcij (449)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Kranjsko - slovenska katoliška jednota (53)
Kranjsko – slovenska katoliška jednota (1595)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Lojze Kossi (18)
Ludovico Furlan (20)
M. Avčin (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Jeršič (1)
M. Omerzu (1)
M. Vojvoda (1)
Mariborska knjižnica (2)
Martin Konda (558)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (35)
Ozara (1)
P. Štrukelj (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Rafaelova družba (83)
S. A. Norvak (1)
s. n. (19)
s.n. (10)
samozal. (1)
samozal. A. Budja (2)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (48)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (8)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Club Adelaide (44)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian National Federation of Canada (495)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska kulturna akcija (8)
Slovenska narodna podporna jednota (9082)
Slovenska Riksförbundet i Sverige (9)
Slovenska zveza na Švedskem (26)
Slovenska zveza na Švedskem Slovenska Riksförbundet i Sverige (46)
Slovenska župnija sv. Gregorija Velikega (Kanada) (489)
Slovenski dom (6)
Slovenski dom KPD Bazovica (19)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (3)
Slovenski izseljenski duhovniki (55)
Slovenski narodni svet Viktorija (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo Planica (101)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kulturno društvo Istra (19)
Slovensko kulturno društvo Triglav (13)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (48)
Sophia (1)
Statistical office of the Republic of Slovenia (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (9)
Statistični urad Republike Slovenije (52)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
škofijski odbor 'Avstrijske družbe sv. Rafaela v varstvo katoliških izseljencev' (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (3)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (12)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskovna družba Nove domovine (322)
Triglav Club (25)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Uredništvo Koroško Korošcem (37)
Vereniging Vrienden van Slovenië (5)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Vseslovenski kulturni odbor (47)
Zadruga Lipa (57)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (18)
Založba ZRC, ZRC SAZU (10)
Zavod LR Slovenije za statistiko (2)
Zavod R Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod SR Slovenije za statistiko (4)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje ženevskih Slovencev (26)
Zedinjena Slovenija (109)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (48)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (48)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC Publishing (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (28)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Župnijsko predstojništvo (1)
Išči med rezultati (29158)