Število rezultatov iskanja: 171

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (17)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta (9)
G. Požek (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
GV (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
K. Onufrija (1)
M. Jeršič (1)
M. Omerzu (1)
M. Vojvoda (1)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (15)
P. Štrukelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (17)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (17)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (24)
Študentska založba (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (6)
Zavod LR Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (17)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (171)