Število rezultatov iskanja: 546

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (23)
Acta geotechnica Slovenica (6)
Acta hydrotechnica (2)
Acta medico-biotechnica (1)
Advances in production engineering and management (3)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (11)
AR. Arhitektura, raziskave (26)
Arheo (1)
Ars et humanitas (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (1)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dynamic relationships management journal (1)
Elektrotehniški vestnik (21)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (7)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gradbeni vestnik (23)
Igra ustvarjalnosti (18)
Illiesia (1)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (65)
Informatica (Ljubljana) (17)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javnost (Ljubljana) (1)
Journal of energy technology (7)
Kinesiologia Slovenica (1)
Klik (Ljubljana) (3)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (3)
Livarski vestnik (2)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (19)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Metodološki zvezki (5)
Modni katalogi (3)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Pedagoška obzorja (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za univerzalno odličnost (3)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Sodobna pedagogika (1)
Strojniški vestnik (88)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (5)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (8)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Ventil (Ljubljana) (14)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (21)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (3)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (19)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (69)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Pedagoška obzorja (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Pro anima, d.o.o. (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (8)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (19)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (23)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (65)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (102)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (23)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
ARTTS Design (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (54)
B. Čadež (1)
B. Korpar (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
CODEC (1)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Antolinc (1)
D. Zupan Vrenko (1)
Design biro (2)
dLib distributer (2)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (15)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Fakulteta za arhitekturo (44)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za energetiko (7)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (20)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (6)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (3)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Helidon (3)
I. Vodopivec (1)
Idea design (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (19)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. A. A. etc. (1)
J. Žižmond (1)
Kancerološko zdru��enje Slovenskega zdravniškega društva (1)
L'ente pubblico Spirit Slovenija per la promozione dell'imprenditorialita, dell'internazionalizzazione, degli investimenti esteri e della tecnologia (1)
M. Brozovič (1)
Mandarina (1)
Mariborska razvojna agencija (2)
Marketing magazin (1)
Mazzega art & design (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Moderna organizacija (1)
N. Kristanič (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Onkološki inštitut (2)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Poseidon (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Pro Anima (3)
RTV (10)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (10)
S. Juvan (1)
S. Rankel (1)
samozal. J. Kenda (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slovene Society Informatika (3)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Chemical Society (7)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko društvo Informatika (16)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (23)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societá storica del Litorale (11)
Splošno združenje tekstilne industrije (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (65)
Studio Vidovič (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
The Museum of Architecture and Design (1)
The National Education Institute Slovenia (1)
Turistica (1)
University of Maribor, University Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
ZKP RTV Slovenija (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (23)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (64)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (546)