Število rezultatov iskanja: 1091

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (12)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (194)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (215)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (26)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (12)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
Mariborska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (30)
Onkološki inštitut Ljubljana (112)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (13)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (301)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (24)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (26)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (11)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (57)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Založnik
A. Kotnik Pirš (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (215)
D. Lužnik (1)
D. Podgoršek (1)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (7)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (12)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (7)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (20)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (9)
J. Fettich (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (17)
Medicinski razgledi (194)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
National Institute of Public Health (1)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Onkološki inštitut (111)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (1)
Scientific Institute of Public Health (1)
Slovene Welding Society (50)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (215)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (13)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (309)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Veterinarska fakulteta (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (26)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (3)
Zbornica zdravstvene nege (11)
Zdravniško društvo Slovenije (1)
Zdravniško društvo WINFOCUS Slovenija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (11)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Išči med rezultati (1091)