Število rezultatov iskanja: 126

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Državna založba Slovenije (4)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (30)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za upravo (2)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Karantanija (1)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nova obzorja (1)
Pravna fakulteta (2)
Prijatelj (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovensko sociološko društvo (5)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (13)
Teološka fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
V. Bevc (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba Audibook (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (126)