Število rezultatov iskanja: 219

Časopisje in članki - oblika
Izvor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (17)
Slavistično društvo Slovenije (16)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (15)
Študentska založba (12)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (29)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
A. Morel (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (8)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (15)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (16)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Mengeš: PeBook (1)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nova revija (4)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (7)
printed and fold by J.J. Tourneisen (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (8)
Slavistično društvo Slovenije (18)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Association of LSP Teachers (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (15)
Societá storica del Litorale (8)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (10)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Visoka šola za politične vede (6)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (219)