Število rezultatov iskanja: 361

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta neophilologica (2)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (6)
Ars et humanitas (6)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (36)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (4)
Družboslovne razprave (16)
Dve domovini (7)
ELOPE (Ljubljana) (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (16)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (21)
Knjižnica (1)
Linguistica (Ljubljana) (33)
Literatura (Ljubljana) (2)
Management (1)
Monitor ISH (12)
Muzikološki zbornik (5)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (20)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Slavia Centralis (6)
Slavistična revija (15)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (3)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (11)
Teorija in praksa (21)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (41)
Pedagoška obzorja (1)
Slavistično društvo Slovenije (32)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (16)
Študentska založba (36)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (45)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
ZRC SAZU (25)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Morel (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Fakulteta za družbene vede (16)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (15)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (16)
H. Dermol Hvala (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
LDS (2)
Nova revija (4)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (9)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (36)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (16)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (11)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (6)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (30)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Visoka šola za politične vede (6)
Založba /*cf (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (55)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (361)