Število rezultatov iskanja: 1678

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (3)
Acta Histriae (5)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Arhivi (95)
Atlanti (22)
Bogoslovni vestnik (16)
Communio (Ljubljana) (3)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (2)
Dogovori (15)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (155)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (269)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (40)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (5)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1)
Knjižnica (12)
Kronika (Ljubljana) (11)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (4)
Loški razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (9)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (9)
Planinski vestnik (4)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Sejni zapisi Državnega zbora (293)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (7)
Stati inu obstati (6)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (3)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (1)
Verba hispanica (1)
Zbor občanov (10)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (12)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (95)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina d.o.o. (3)
Državni zbor Republike Slovenije (293)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (9)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (22)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (22)
Mestna knjižnica Ljubljana (62)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1043)
Planinska zveza Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (21)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
[Friedrich Reichardt] (1)
A. Klemen (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (4)
Arhivsko društvo Slovenije (95)
Atelje Doria (1)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bird Publisher (14)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Rovšek (1)
dLib distributer (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družina (29)
Državna založba Slovenije (8)
Državni zbor Republike Slovenije (293)
DZS (42)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Fran Grabjec (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
Gorenjski muzej (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
ICO (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (18)
Ivan Cankar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Janet (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (4)
Komunist (1)
M. Juriševič (1)
M. Štupar (5)
Matica Hrvatska (1)
Mengeš: PeBook (2)
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (1)
Občina (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Bežigrad (10)
OK SZDL Ljubljana Center (15)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinski arhiv (22)
Pravna fakulteta (1)
Ruslica (1)
S. Mujkić (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (5)
samozal. M. Hren (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (8)
Slavia Press (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska verska in kulturna središča v Avstraliji (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (153)
Slovenski gledališki muzej (311)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (5)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (3)
Študentska založba (4)
Teološka fakulteta (4)
The Slovenian Religious and Cultural Centres in Australia (1)
Tiskovna zadruga (4)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Bevc (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS/SI (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Išči med rezultati (1678)