Število rezultatov iskanja: 395

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (2)
Angeljček (2)
Anthropological notebooks (1)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (6)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Delo in varnost (1)
Dialogi (7)
Dogovori (13)
Dom in svet (Ljubljana) (7)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (4)
Filozofski vestnik (5)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (15)
Jezik in slovstvo (6)
Kakovostna starost (2)
Kmetijske in rokodelske novice (11)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (7)
Lexonomica (9)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (3)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (4)
Naša komuna (Ljubljana) (11)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (23)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (6)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (18)
Podjetje in delo (18)
Pravni letopis (8)
Pravnik (5)
Presek (1)
Primerjalna književnost (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (33)
Slovenski narod (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (22)
Strojniški vestnik (1)
Svet ptic (2)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (5)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (5)
Zbor občanov (16)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovinski časopis (5)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (8)
IUS SOFTWARE d.o.o. (23)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (22)
Mestna knjižnica Ljubljana (94)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (132)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (18)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (9)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Založnik
APZ Tone Tomšič (1)
Arhivsko društvo Slovenije (6)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Dashöfer (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (21)
E. Bulić (1)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Etnografski muzej (1)
Faculty of management (3)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Gospodarski vestnik (18)
Helidon (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (18)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (8)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Jožef Blaznik (11)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (7)
Kif Kif Records (1)
Konzorcij (1)
Kulturno društvo (1)
LDS (3)
M. Vugrin (1)
Mandarina (1)
McMillan (1)
Medicinski razgledi (4)
Mešani pevski zbor Radenska (1)
Mimik (1)
Mlade lükarice (1)
Mladinska knjiga (2)
Mladinska matica (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna tiskarna (1)
Naše delo (2)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (9)
OK SZDL Bežigrad (16)
OK SZDL Ljubljana Center (13)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (18)
Pravna fakulteta (10)
Radio - Tednik (1)
Radio Tednik (1)
RTV (5)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
S. Svetina (1)
Sanje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (23)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Stopar - IT (1)
Študentska založba (5)
Tipografia Consorziale (1)
Tiskarna sv. Cirila (33)
Tiskovna zadruga (6)
Učiteljska Tiskarna (1)
UMco (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
ZKP RTV Slovenija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (395)