Število rezultatov iskanja: 4295

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (5)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (9)
Advances in business related scientific research journal (1)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (22)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (16)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Development report (2)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (3)
Družboslovne razprave (6)
Dve domovini (6)
Economic and business review (26)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Filozofski vestnik (7)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Geografski zbornik (1)
Gospodarska gibanja (89)
Gospodarstvena priloga (14)
Gozdarski vestnik (2)
IB revija (Ljubljana) (46)
Informacije MIDEM (1)
Javnost (Ljubljana) (7)
Jezik in slovstvo (1)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (1)
Koroški klic (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (14)
Les (Ljubljana) (135)
Lexonomica (5)
Loški razgledi (5)
Management (Spletna izd.) (5)
Managing global transitions (20)
Mednarodno inovativno poslovanje (11)
Muzikološki zbornik (1)
Naše gospodarstvo (64)
Njiva (Ljubljana) (21)
Organizacija (Kranj) (5)
Organizacija znanja (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (3)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (5)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (7)
Revija za geografijo (3)
Slovenski etnograf (1)
Socialno delo (4)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (2)
Svobodna beseda (Ljubljana) (25)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (41)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Trgovski list (3443)
Umni gospodar (30)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (4)
Ventil (Ljubljana) (4)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (3)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (19)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (22)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (11)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (89)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (7)
GEA College (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3590)
Osrednja knjižnica Celje (14)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (15)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (25)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (64)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (48)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (13)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (3)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (135)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (25)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (26)
Založnik
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Arhivsko društvo Slovenije (22)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Banka Slovenije (5)
Beletrina (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (1)
CEEMAN (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Cesarsko kraljeva kmetijska družba (30)
DigitPen (1)
Doba Epis (11)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo ekonomistov Maribor (64)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (5)
Ekonomska fakulteta (26)
Ekonomski center Maribor (64)
Ekonomski institut Pravne fakultete (89)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (64)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
Faculty of Economics (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (20)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (37)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (6)
GEA College (1)
Gospodarska zadruga za Mežiško dolino (2)
Gospodarski vestnik (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Histria Editiones (1)
in Verlegung Martin Endters (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
International Institute for Archival Science (1)
Ivan Trelc (1)
Izida Vita (1)
Janez Rakusch (14)
Konzorcij Jutra (21)
Konzorcij Trgovskega lista (3443)
M. D. Popović (1)
M. Krasnići (1)
M. Mihelič (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (6)
Muzejsko društvo (5)
Naučno delo (1)
Nova revija (1)
Obzorja (2)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
P. Sicherl (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (3)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (14)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (12)
T. Lubarda (1)
Teološka fakulteta (1)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
ToKnowPress (2)
Turistica (5)
typis Haeredum Mayr ... (1)
UMco (1)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (4)
University Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Uredništvo Adresarja in drugih strokovnih knjig za Dravsko banovino (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (7)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (41)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (137)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (26)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (25)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (4295)