Število rezultatov iskanja: 7154

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (6)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta Histriae (4)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta medico-biotechnica (2)
Acta neophilologica (1)
Advances in business related scientific research journal (1)
Agricultura (Maribor) (14)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (41)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (24)
AR. Arhitektura, raziskave (14)
Arhivi (18)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (250)
Asian studies (7)
Atlanti (27)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Bogoslovni vestnik (19)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (238)
Časopis za kritiko znanosti (29)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (15)
Delo in varnost (8)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Didakta (10)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (2)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (3)
Družboslovne razprave (16)
Dve domovini (19)
Dynamic relationships management journal (1)
Edinost in dialog (2)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (8)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (212)
Geografski vestnik (6)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (6)
Gradbeni vestnik (4)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (19)
Igra ustvarjalnosti (7)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (9)
Informatica Medica Slovenica (4)
Inter Alia (Ljubljana) (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (6)
International journal of management, knowledge and learning (9)
Izzivi prihodnosti (3)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (25)
Jezikoslovni zapiski (3)
Journal of energy technology (1)
Jugoslovanski učiteljiščnik (6)
Kajenje in rak (2)
Kajenje in rak pri ženskah (3)
Kakovostna starost (8)
Kemija v šoli in družbi (5)
Kinesiologia Slovenica (3)
Knjižnica (57)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kronika (Ljubljana) (7)
Les (Ljubljana) (5)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Loški razgledi (4)
Management (6)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (23)
Matematika v šoli (4)
Materiali in tehnologije (1)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (26)
Metodološki zvezki (2)
Muzikološki zbornik (4)
Naše gospodarstvo (10)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik zdravstvene nege (132)
Onkologija (Ljubljana) (8)
Onkološki vikend (7)
Organizacija (Kranj) (72)
Organizacija znanja (9)
Otrok in knjiga (90)
Pedagoška obzorja (50)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Phainomena (Ljubljana) (20)
Planinski vestnik (2)
Pljučni rak (2)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (2)
Poligrafi (2)
Popotnik (1880-1941) (859)
Pravni letopis (5)
Prehrana in rak (1)
Presek (2)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (4)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (29)
Rak pri moškem (1)
Raziskave in razprave (8)
Razpotja (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (8)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (13)
Research in social change (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (12)
Revija za elementarno izobraževanje (136)
Revija za geografijo (6)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (9)
Revija za zdravstvene vede (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (13)
Slavistična revija (4)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenski čebelar (6)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (38)
Socialno delo (40)
Sodobna pedagogika (181)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (2)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (60)
Strojniški vestnik (5)
Studia universitatis hereditati (1)
Šola (15)
Šolska kronika (66)
Šolsko polje (166)
Šolsko svetovalno delo (17)
Šport (Ljubljana) (10)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (33)
Tim (Ljubljana) (83)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (2722)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (6)
Uprava (Ljubljana) (12)
Urbani izziv (8)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (11)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (154)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (42)
Vojaškošolski zbornik (4)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (27)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (26)
Zdravstveno varstvo (21)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (14)
Ženske in ginekološki raki (2)
Ženske, moški in rak (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (15)
Arhivsko društvo Slovenije (18)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (10)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (26)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (29)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (12)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (11)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (12)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (1)
GEA College (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (16)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (20)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (21)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (9)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Litija (1)
Mariborska knjižnica (90)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (9)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (27)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (3)
Mladinska knjiga (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4274)
Onkološki inštitut Ljubljana (57)
Pedagoška obzorja (50)
Planinska zveza Slovenije (2)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (66)
Slovensko društvo Informatika (15)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (166)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (26)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (60)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Šola za ravnatelje (44)
Študentska založba (28)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (31)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (35)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (248)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (211)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (72)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (168)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (13)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (21)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za šolstvo (58)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (8)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (132)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za socialno pedagogiko (38)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
ZRC SAZU (29)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (28)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (181)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (218)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza lesarjev Slovenije (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (84)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Vsebina
Založnik
A. Grčar (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (4)
Andragoški center Republike Slovenije (15)
Andragoški center Slovenije (35)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Andrej Komel (1)
Annales University Press (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (18)
Association for Culture and Education Kibla (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (5)
B. Jordan Fleten (1)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biteks (6)
Buča (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Ceeman (2)
CEEMAN (6)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (6)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (5)
Center vojaških šol (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (41)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
chez La Société Typographique (1)
CODEC (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
Development and Education Centre (8)
Didakta (10)
dLib distributer (1)
Doba Epis (26)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Domus (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo biologov Slovenije (6)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (6)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (53)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Družba Jezusova (4)
Družina (8)
Državni izpitni center (1)
E. Dornik (1)
Eduvision (6)
EDUvision (3)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Eno (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Humski (1)
F. Pediček (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (6)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of management (23)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za arhitekturo (21)
Fakulteta za družbene vede (20)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Fakulteta za management (10)
Fakulteta za organizacijske študije (12)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (40)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (26)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (15)
Fakulteta za telesno kulturo (10)
Fakulteta za uporabne družbene študije (8)
Fakulteta za upravo (17)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
GEA College (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (4)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (1)
Historical Association of Slovenia (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Heritage Centre (1)
II. OŠ (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Slovene Emigration Research (15)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (9)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (19)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (19)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Interesansa-zavod (1)
International Institute for Archival Science (24)
Izobraževalni center Geoss (1)
IZUM (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2722)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
K. Šikonja (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (7)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Kopo (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (8)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljudska univerza (4)
M. Božič (1)
M. Gerbec (1)
M. Pikl (1)
M. Pogačnik (1)
Mariborska knjižnica (90)
Marketing magazin (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (9)
Mestna knjižnica (2)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (11)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (2)
Miška (4)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (72)
Musée régional (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
National Education Institute Slovenia (2)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National School for Leadership in Education (1)
Nova revija (20)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (15)
Onkološki inštitut (26)
Organizacija Ljubljanskega učiteljišča (6)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
P. Erjavec (1)
Pedagoška fakulteta (296)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (134)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (85)
Pedagoška obzorja (50)
Pedagoški inštitut (113)
Pedagoško društvo (7)
Pia (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (2)
Prosvetna zveza (154)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Regional Museum (1)
RIC (1)
RIS Dvorec (3)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (41)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (29)
Slovene Anthropological Society (4)
Slovene Association of LSP Teachers (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Institute for Adult Education (2)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska šolska Matica (36)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski šolski muzej (67)
Slovensko društvo Informatika (14)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (166)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (24)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (27)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SMAK printtisk (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (41)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Srednja upravno administrativna šola (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (61)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Succeed Project Team (1)
SVIZ Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (83)
Šolski center (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (22)
T. Podjavoršek (2)
Tehniška založba Slovenije (83)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (11)
The National Education Institute Slovenia (3)
The National School of Leadership in Education (1)
ToKnowPress (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Turistica (3)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (3)
University of Press (1)
University of Primorska Press (2)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (14)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna založba Univerze (16)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
V. Cernic (15)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (12)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Založba FRI (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (12)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (19)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (70)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod RS za šolstvo (15)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za kulturo in prosveto (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (132)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (38)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (41)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (276)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (41)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (57)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (10)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (183)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (218)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (14)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (10)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (7154)