Število rezultatov iskanja: 171

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
Medijski partner d.o.o. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (20)
Slovensko sociološko društvo (6)
Študentska založba (6)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (4)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
Banka Slovenije (5)
Beletrina (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (1)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (12)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Družba Jezusova (5)
Družina (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (12)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (12)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Faculty of management (3)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (19)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta (2)
Gospodarski vestnik (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (6)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Marketing magazin (1)
Merkantile (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pravna fakulteta (5)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovensko sociološko društvo (6)
Societá storica del Litorale (4)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (4)
Turistica (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (9)
Založba /*cf (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (171)