Število rezultatov iskanja: 91

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Didakta (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Družina (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (12)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
M. Krasnići (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Muzejsko društvo (1)
Obzorja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (6)
Sophia (2)
T. Lubarda (1)
UMco (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (91)