Število rezultatov iskanja: 179

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Banka Slovenije (4)
Dashöfer (1)
Doba Epis (12)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Eduvision (2)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropska svetovalnica (1)
Faculty of Economics (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (8)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
G. Svete (1)
Gospodarski vestnik (4)
GS1 Slovenija (1)
Horvat založništvo (1)
IBS Mednarodna poslovna šola (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Inštitut Lila (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
IUS Software, GV založba (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Marketing magazin (1)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MeritUM (2)
Moderna organizacija (31)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (4)
Pravna fakulteta (2)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Slovenian academy of management (2)
Slovensko društvo Informatika (26)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Spletni partner (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Stopar - IT (1)
Succeed Project Team (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Išči med rezultati (179)