Število rezultatov iskanja: 520

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (126)
Mariborska knjižnica (11)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (264)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (24)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (3)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Aksioma - zavod za sodobne umetnosti (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Audibook (2)
August Cesarec (1)
Beletrina (12)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (5)
Carmina Slovenica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
DMFA-založništvo (1)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (21)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (126)
E. Rentsch (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Frančiškanski samostan (1)
Frederick A. Praeger (1)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Goethe-Institut (1)
Goga (1)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
Ibis (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Intelego (3)
Intelyway webmedia (2)
Josip Vidmar (16)
Katoliško tiskovno društvo (19)
Komisijska založba L.Schwentnerjeve knjigarne (1)
Konzorcij Edinosti (14)
KUD Logos (5)
Kulturni center (1)
Kvarkadabra (5)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (2)
LDS (17)
Litera (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (6)
Littera picta (1)
Mariborska knjižnica (11)
Marketing magazin (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Mladinski kulturni center (1)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (2)
O. Wigand (1)
Obzorja (18)
Pedagoška fakulteta (7)
Pivec (5)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Rad (1)
Ruslica (4)
samozal. (1)
samozal. GolKerKavč (1)
Sanje (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (38)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (3)
Societá storica del Litorale (1)
Sophia (1)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
Študentska založba (18)
Tiskovna zadruga (14)
UMco (10)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Mariboru (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zaliv (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba FF (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (520)