Število rezultatov iskanja: 1073

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta Histriae (17)
Acta medico-biotechnica (3)
Acta neophilologica (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Anali PAZU HD (1)
Analiza (Ljubljana) (4)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (91)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (6)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (9)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (71)
Časopis za kritiko znanosti (48)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (2)
Dialogi (11)
Didakta (5)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (1)
Dynamic relationships management journal (3)
Edinost in dialog (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (54)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (3)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (10)
Jezik in slovstvo (3)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (1)
Kakovostna starost (6)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (5)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (4)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (2)
Managing global transitions (2)
Medicine, law & society (5)
Medicinski razgledi (4)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Monitor ISH (7)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (5)
Obzornik zdravstvene nege (30)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (6)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (15)
Pedagoška obzorja (3)
Phainomena (Ljubljana) (46)
Planinski vestnik (5)
Podjetje in delo (4)
Poligrafi (12)
Pravni letopis (5)
Pravnik (4)
Primerjalna književnost (30)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (1)
Problemi. Razprave (1)
Proteus (11)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (9)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (5)
Redki raki (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (9)
Res novae (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za univerzalno odličnost (6)
Revija za zdravstvene vede (4)
Revus (Ljubljana) (6)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (4)
Slovenian veterinary research (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (7)
Socialno delo (29)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (26)
Starost in rak (1)
Stati inu obstati (14)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolsko polje (9)
Šolsko svetovalno delo (3)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (28)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (87)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zdravniški vestnik (19)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina za vse (6)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Biteks d.o.o. (1)
Didakta (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (74)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (3)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (4)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (10)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (46)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (14)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (26)
Mariborska knjižnica (15)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (235)
Onkološki inštitut Ljubljana (15)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (28)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (36)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (14)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (19)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (45)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (29)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (74)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (9)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (30)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo Celje (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
ZRC SAZU (61)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Bird Publisher (2)
Biteks (1)
Bogoslovni vestnik (1)
C. Logar (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (10)
Covirias (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Didakta (6)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
Doba Epis (6)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (87)
Društvo psihologov Slovenije (100)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (4)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (2)
Družba Jezusova (87)
Družina (53)
Državna založba Slovenije (27)
Državni izpitni center (1)
DZS (5)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (10)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (6)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (29)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (25)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (54)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (1)
Gnosis (1)
Gospodarski vestnik (4)
GV Revije (6)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (6)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
International Institute for Archival Science (1)
IPSOS (1)
Istituto dell'educazione della RS (1)
J. Gerčar (1)
J. Schöndorfer (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Kancerološko združenje SZD (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Klub Revus (1)
Krka (1)
KUD Logos (1)
Kulturni center Maribor (1)
LDS (2)
Leila (1)
literis Egerianis (1)
Mariborska knjižnica (15)
Marketing magazin (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Mirovni inštitut (1)
Moderna organizacija (6)
Nova revija (53)
Obzorja (11)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (8)
PeBook (3)
Pedagoška fakulteta (18)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (9)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Planinska zveza Slovenije (5)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (6)
Pravna praksa (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
Ruslica (1)
Sanje (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (10)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenian academy of management (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (28)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (91)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (14)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (19)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (10)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (48)
Taktika plus - efektivni management (1)
Teološka fakulteta (26)
Tiskovna zadruga (4)
Transparency International Slovenia (1)
Turistica (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (4)
Univerzitetna založba Annales (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba /*cf. (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC (6)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zbornica zdravstvene nege (30)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (10)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (10)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (9)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (1073)