Število rezultatov iskanja: 4152

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (21)
Annales. Series historia et sociologia (17)
Anthropological notebooks (83)
Anthropos (Ljubljana) (11)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (4)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (9)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (2)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Carniolia (Laibach) (626)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (66)
Časopis za zgodovino in narodopisje (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (9)
Dialogi (13)
Didakta (12)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (34)
Etnolog (Ljubljana) (92)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (535)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (7)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (701)
Hacquetia (1)
Hladnikia (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Jezik in slovstvo (26)
Jezikoslovni zapiski (8)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (65)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (27)
Modni katalogi (100)
Monitor ISH (9)
Muzikološki zbornik (13)
Otrok in knjiga (10)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (8)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi (Ljubljana) (1)
Proteus (2)
Ptujski zbornik (7)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (9)
Slovenka (5)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenski čebelar (6)
Slovenski etnograf (255)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski republikanec (32)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (8)
Stati inu obstati (1)
Studia mythologica Slavica (177)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (13)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (44)
Traditiones (Ljubljana) (567)
Verba hispanica (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (24)
Zgodovinski časopis (20)
Železne niti (17)
Ženski svet (43)
Leto izida
1758-1761 (2)
1765 (1)
1775 (1)
1789 (1)
1792 (3)
1795 (1)
1798 (1)
1801-1808 (1)
1807 (1)
1808 (1)
1809 (1)
1810 (1)
1815 (1)
1826/1827 (1)
1829 (1)
1832 (1)
1833 (2)
1835 (1)
1836 (1)
1837 (2)
1838 (1)
1838/1839 (104)
1839 (1)
1839/1840 (104)
1839-1844 (1)
1840/1841 (105)
1841 (1)
1841/1842 (104)
1842/1843 (104)
1844 (106)
1846 (2)
1847-1852 (1)
1848 (1)
1850 (1)
1851 (2)
1852 (1)
1854 (4)
1855 (1)
1855-1857 (1)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (1)
1860 (2)
1861 (1)
1861-1864 (1)
1862 (2)
1862-1868 (1)
1863 (2)
1865 (4)
1867 (4)
1868 (3)
1869 (3)
187- (1)
1872 (2)
1874 (3)
1875 (4)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (2)
1879 (3)
1879-1880 (1)
1881 (1)
1882 (1)
1884 (4)
1885 (2)
1886 (2)
1887 (2)
1887-1889 (1)
1888 (1)
1889 (1)
1890 (2)
1890-1891 (1)
1891 (1)
1892 (2)
1894/1896 (1)
1895-1923 (1)
1896 (1)
1897 (1)
1899 (4)
19?? (1)
1900 (1)
1901 (1)
1904 (2)
1905-1909 (1)
1906 (1)
1908 (1)
1910 (4)
1910/1930 (1)
1912 (2)
1914 (1)
1915 (1)
1919 (6)
192? (1)
1920 (1)
1920-1919 (1)
1922 (2)
1923 (16)
1924 (22)
1925 (43)
1925/1940 (1)
1926 (2)
1926/1927 (1)
1926-1927 (4)
1927 (1)
1928 (4)
1929 (3)
193? (3)
1930 (2)
1930/1931 (1)
1930/1940 (1)
1930-1931 (2)
1930-1950 (1)
1931 (1)
1932 (2)
1933 (5)
1934 (6)
1935-1945 (1)
1935-1950 (15)
1936 (6)
1936-1939 (1)
1937 (3)
1937/1939 (1)
1937-1939 (12)
1939 (1)
1940 (12)
1940-1950 (1)
1942 (14)
1943 (8)
1944 (16)
1945 (1)
1948 (6)
1949 (13)
1950-1951 (15)
1951 (1)
1952 (12)
1953 (1)
1953/1954 (1)
1953-1954 (10)
1954 (1)
1955 (13)
1956 (9)
1957 (12)
1958 (11)
1959 (9)
1960 (10)
1961 (9)
1962 (14)
1963/1964 (1)
1963-1964 (21)
1964 (3)
1965 (1)
1965/1966 (1)
1965-1966 (14)
1967 (19)
1968 (5)
1968/1969 (1)
1968-1969 (6)
1969 (3)
1970/1971 (1)
1970-1971 (5)
1971 (1)
1972/1973 (1)
1972-1973 (4)
1974 (2)
1974/1975 (1)
1974-1975 (2)
1975 (2)
1976 (7)
1977 (11)
1978 (5)
1979 (5)
198? (7)
1980 (3)
1980/1982 (1)
1980-1982 (11)
1981 (3)
1981-1982 (1)
1982 (6)
1983 (2)
1983/1987 (1)
1983-1987 (7)
1984 (1)
1984-1985 (1)
1985 (6)
1985-1986 (1)
1986 (14)
1987 (6)
1988 (5)
1988/1990 (1)
1988-1990 (12)
1989 (8)
199? (10)
1990 (28)
1991 (31)
1992 (31)
1993 (39)
1993-1994 (1)
1994 (46)
1995 (67)
1995-1996 (1)
1996 (71)
1996-1997 (2)
1997 (59)
1997-1998 (3)
1998 (89)
1998-1999 (3)
1999 (101)
1999-2000 (2)
2000 (62)
2001 (88)
2002 (50)
2003 (73)
2004 (58)
2005 (97)
2006 (75)
2006-2008 (1)
2007 (104)
2008 (116)
2009 (128)
2010 (128)
2011 (148)
2012 (167)
2013 (200)
2014 (151)
2015 (167)
2016 (115)
2017 (105)
2018 (88)
2018-2010 (1)
2019 (92)
2020 (4)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (12)
Društvo antropologov Slovenije (83)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novej��o zgodovino (2)
Knjižnica Ivana Potrča (14)
Knjižnica Ivana Tavčarja (12)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (30)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (10)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (27)
Muzejsko društvo Železniki (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2013)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Planinska zveza Slovenije (8)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenski etnografski muzej (374)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko arheološko društvo (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (700)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (1)
Študentska založba (62)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo Celje (24)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (478)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (44)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (50)
Založnik
(2)
(c)Librum-translate.com, Aion (1)
A. Baš (1)
A. Kosi (1)
A. Stiegler (1)
A. Turk (2)
Allg. D.Verl. Anst. (1)
Aloma (1)
Aloma comp. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Aristej (1)
Arnoldische Buchhandlung (1)
Aschendorff (1)
ATS Od me-je (1)
Audibook (1)
B. Behr's Buchhandlung (1)
B. Borko (1)
B. Kuhar (1)
B. Orel (1)
Barth. (1)
bei Friedrich Wilhelm Michaelis (1)
Beletrina (4)
Bergson (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
Bird Publisher (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Braumüller (1)
Brockhaus (7)
Buchner (1)
C.T. Winter (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (17)
chez N. M. Tilliard (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Costenoble (1)
Cotta (1)
D. Bastiančič (1)
Dëmmler (1)
Denicke (1)
Didakta (19)
Druck. D. Gr. Ztg. (1)
Društvo antropologov Slovenije (83)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo Naše korenine (1)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (2)
Drž. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna založba Slovenije (8)
Duncker & Humblot (1)
Dürr (1)
Dyk (1)
E. Petrykiewicz (6)
Ekslibris (1)
Emil Felber (1)
Engel (1)
Etnografski muzej (308)
Evalit (1)
F. Hirth (1)
F. Tempsky (1)
F.L. Herbig (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Folklorna skupina (1)
foto Anton Uršič (1)
Fotospring (5)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
Franz Saler (1)
Freytag (1)
G. Freytag (1)
G. H. Wigand (1)
G. Senf (4)
G. Westermann (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt und in Commission der Mechiaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Genija (6)
Goričar & Leskovšek (1)
H. Fries (1)
Halauc (1)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Hertz (1)
Hof- U. Staatsdruck. (1)
Hofbuchdruckerei (1)
Hölder (1)
im Industrie-Comptoir (1)
im Verlage bey Anton Doll (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in der Hahn'schen Buchhandlung (1)
in der Korn'schen Buchhandlung (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (30)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (9)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (34)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
J. Blasnik (626)
J. Blaznik (1)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (2)
Jutri 2052 (2)
K. p. ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (1)
Katoliška bukvarna (1)
Kern (1)
Kleinmayr (2)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klič (1)
Knjigarna Mohorjeve tiskarne (1)
Knjigca (1)
Knjižnica (2)
Könyvtár (1)
Konzorcij Edinosti (5)
Konzorcij Ženski svet (43)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (2)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Kreidel (1)
KUD Esko (1)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Kulturno društvo Ivan Cankar (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Leykam (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Luc (1)
M. Klinc (1)
M. Makarovič (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (2)
Manz (1)
Mariborska knjižnica (10)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica slovenska (2)
Matthes (1)
Mauke (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Mladinska knjiga (11)
Multima (2)
Murenček (2)
Muzej (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (27)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzejsko društvo Železniki (17)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (2)
Nepveu ... (1)
Nova revija (1)
O. Janke (1)
O. Wigand (1)
Občina (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (17)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Okaši (2)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Osnovna šola (1)
Pedagoška fakulteta (10)
per il conzatti a S. Bartolommeo .. (1)
Pevska zveza (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (8)
printed and sold by Allin and Ridge; sold also by G.G.J. and J. Robinson ... and J. Stockdale ... London (1)
printed by James and Johnson (1)
printed for Edward and Charles Dilly ... (1)
printed for J. Debrett ... (1)
printed for J. Johnson (1)
printed for the proprietor; sold by H. D. Symonds (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Purfürst (Costenoble) (1)
R. Bauer (1)
Reinhard (1)
reprinted for J. Johnson ... (1)
Reyländer (1)
Ruslica (2)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
samozal. (3)
samozal. D. Kunaver (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Klemen (1)
Sanje (2)
Saturn (1)
Sauerlauder (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (17)
Senf (2)
Slavistično društvo Slovenije (35)
Slori (1)
Slovene Anthropological Society (30)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (613)
Slovenska matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (584)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (703)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (1)
slovotiskarnici Bratja Battara (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (17)
Spitzer (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
sz píszkmi: Sziesz Antona (1)
SZK Oktatási Intézete (1)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (69)
Tempsky (2)
Theodor Thomas (1)
Tiskovna zadruga (4)
Turistično in kulturno društvo Naše gore list (1)
Učiteljska tiskarna (4)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (177)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru (3)
Uprava Ljubljanskih velesejmov (1)
Urad Ljubljanskega velikega sejma (1)
V. Bohinec (1)
V. Kremenšek (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Weidmann'sche Buchhandlung (1)
Wiegandt Etc. (1)
Wilh. Braumüller (1)
Založba Umetniške propagande (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (280)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (10)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zgodovinsko društvo (30)
Zgodovinsko društvo Maribor (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (17)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (17)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (177)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (59)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (4152)