Število rezultatov iskanja: 31354

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta agriculturae Slovenica (1000)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta geotechnica Slovenica (186)
Acta Histriae (3)
Acta hydrotechnica (81)
Acta linguistica asiatica (136)
Acta medico-biotechnica (183)
Acta neophilologica (360)
Acta silvae et ligni (87)
Advances in production engineering and management (140)
Agricultura (25)
Agricultura (Maribor) (112)
Alumni OMM (10)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (11)
AR. Arhitektura, raziskave (506)
Arheo (33)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (11)
Ars et humanitas (344)
Ars mathematica contemporanea (425)
AS. Andragoška spoznanja (1034)
Asian studies (107)
Azijske in afriške študije (50)
Bogoslovni vestnik (1274)
Central European Public Administration Review (55)
CEPS journal (334)
Clotho (3)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (827)
Delavci in delodajalci (207)
Dialogi (3)
Dignitas (Ljubljana) (1)
Documenta Praehistorica (446)
Dogovori (4)
Družboslovne razprave (712)
Economic and business review (28)
Edinost in dialog (141)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (132)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (5)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (13)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (15)
Gospodarska gibanja (89)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (1)
Hladnikia (1)
Hmeljarski bilten (1)
Humanist (3)
Igra ustvarjalnosti (162)
Image analysis and stereology (354)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of management, knowledge and learning (61)
Izzivi prihodnosti (55)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javna uprava (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (35)
Jezikoslovni zapiski (3)
Journal of energy technology (177)
Kakovostna starost (2)
Keria (Ljubljana) (154)
Kinesiologia Slovenica (84)
Knjižnica (13)
Kronika (Ljubljana) (10)
Les (Ljubljana) (31)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (2)
Lexonomica (144)
Linguistica (Ljubljana) (740)
Liter jezika (8)
Livarski vestnik (2)
Ljubljanski zvon (3)
Management (136)
Management (Spletna izd.) (153)
Managing global transitions (301)
Medicine, law & society (41)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (121)
Mednarodno inovativno poslovanje (177)
Metodološki zvezki (186)
Monitor ISH (391)
Muzikološki zbornik (826)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše gospodarstvo (416)
Natura Sloveniae (23)
Nerazvrščeno - članki (2)
Novi PeFeron (4)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Novi zvon (64)
Obzornik za matematiko in fiziko (3)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (628)
Otrok in knjiga (1309)
Pedagoška obzorja (230)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (1)
Podjetje in delo (423)
Pravni letopis (210)
Pravnik (3)
Primerjalna književnost (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Raziskave in razprave (122)
Razpotja (2)
Res novae (46)
Research annual report (University of Ljubljana, Faculty of Economics) (1)
Research in social change (40)
Revija za ekonomske in poslovne vede (76)
Revija za elementarno izobraževanje (348)
Revija za geografijo (233)
Revija za univerzalno odličnost (196)
Revija za zdravstvene vede (2)
RMZ-materials and geoenvironment (553)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (312)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (339)
Slavistična revija (6)
Slovenian veterinary research (461)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (1408)
Sodobnost (1933) (3)
Statistično gradivo LR Slovenije (5)
Strojniški vestnik (1595)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (9)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (95)
Študijski vodnik (2)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (4)
Tekstilec (173)
Teorija in praksa (2724)
Učiteljski tovariš (4)
Uprava (Ljubljana) (192)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (363)
Ventil (Ljubljana) (654)
Verba hispanica (456)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (245)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zbor občanov (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (294)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (58)
Zdravniški vestnik (12)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (18)
Železarski zbornik (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (11)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1246)
Botanično društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (177)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (10)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (354)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (89)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (251)
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije v Kranju (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (163)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (76)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (10)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (87)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (391)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (207)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kriminologijo (7)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (210)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (426)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (47)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Mariborska knjižnica (1309)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (65)
Mestna knjižnica Ljubljana (15)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4188)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Pedagoška obzorja (230)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (30)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (33)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (15)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (712)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet poljoprivrednih znanosti (1)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (7)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (593)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (426)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1636)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (674)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (961)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (103)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (251)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (587)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2252)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (493)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (359)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3712)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1460)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (731)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (328)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (61)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1451)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (476)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (417)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (177)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (185)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (137)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (629)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (140)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (364)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (605)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (183)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (405)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (185)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod Ulala (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (700)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (31)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (24)
Vsebina
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
A. B. Starman (1)
A. Babič (1)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Berkopec (1)
A. Blatnik (1)
A. Cedilnik (1)
A. Cividini (1)
A. Černigoj (1)
A. Česen (1)
A. Češarek (1)
A. Dervishi (1)
A. Dovečar (1)
A. Ferreira (1)
A. Ficko (1)
A. Fifolt (1)
A. Flašker (1)
A. Golja (1)
A. Golob (1)
A. Grčar (1)
A. Guček (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (2)
A. Hrovat (1)
A. Ilc (1)
A. Japelj (1)
A. Jarc (1)
A. Jerkič (1)
A. Jurman (1)
A. Jurše (1)
A. Kaurin (1)
A. Kavčič Čolić (1)
A. Kavčič-Čolić (1)
A. Kermauner (1)
A. Kladnik (1)
A. Klemen (1)
A. Kne (1)
A. Knoll (1)
A. Kobler (1)
A. Koroša (1)
A. Kos (2)
A. Kosi (1)
A. Košar (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Kroflič (1)
A. Krvavica, Š. Likar (1)
A. Kuhar (1)
A. Kuhelj (1)
A. Kunčič (1)
A. Lazar (1)
A. Majer (1)
A. Marjetič (1)
A. Maslo (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Medjedović (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (2)
A. Moškrič (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Padovnik (1)
A. Paulin (1)
A. Penko (1)
A. Razpet (1)
A. Repe (1)
A. Rode (1)
A. Rončević (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Sreš (1)
A. Stanić (1)
A. Straže (1)
A. Suhadolc (1)
A. Sušnik (1)
A. Šarlah (1)
A. Šorgo (2)
A. Štraser (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Todorović (1)
A. Torkar (1)
A. Ulčnik (1)
A. Verlič (1)
A. Vilhar (1)
A. Vodopivec (1)
A. Volkanovski (1)
A. Vončina (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
A. Zorman (1)
A. Zupan (1)
A. Žagar (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
A. Žorž (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (3)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (5)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Aerosol (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (4)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (2)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1079)
B. Badovinac (1)
B. Bandelj (2)
B. Blažič (2)
B. Brajović (1)
B. Breznik (1)
B. Čadež (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Filej (1)
B. Golob (1)
B. Grašič (1)
B. Hribernik (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Jerko (1)
B. Jordan Fleten (1)
B. Kirm (1)
B. Kolar (1)
B. Korpar (1)
B. Kovář (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Magajna (1)
B. Markun (1)
B. Murovec (2)
B. Naglič (1)
B. Ošlak (1)
B. Pesan (1)
B. Pipan (1)
B. Podpečan (1)
B. Rituper (1)
B. Valič (2)
B. Vesnicer (1)
B. Vodopivec (1)
B. Wagner (1)
B. Zoubek (1)
B. Žagar (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (4)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (999)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (6)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (104)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (131)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (22)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, VTOZD za veterinarstvo (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (7)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (1)
C. Battelli (1)
C. Logar (1)
C. Petr (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (6)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (2)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
D. Antolinc (1)
D. Bokal (1)
D. Bordjan (1)
D. Celarec (1)
D. Duh (1)
D. Firm (1)
D. Gerbec (2)
D. Goranovič (1)
D. Gradišar (1)
D. Grigillo (1)
D. Hrastnik (1)
D. Hribar (1)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Jelovčan (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Kardoš (1)
D. Kogovšek (1)
D. Kokol Bukovšek (1)
D. Koron (1)
D. Kozelj (1)
D. Krajčič (1)
D. Lužnik (1)
D. Marčeta (1)
D. Marković (1)
D. Obrstar (1)
D. Omrčen (1)
D. Ožura (1)
D. Podgoršek (1)
D. Popenko (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Roženbergar (1)
D. Ružić (1)
D. Stanković (1)
D. Stober (1)
D. Svenšek (1)
D. Šarac (1)
D. Šemrov (1)
D. Škerl (2)
D. Šubic (1)
D. Tica (1)
D. Tinta (2)
D. Topolšek (1)
D. Vajs (1)
D. Voglar (1)
D. Zupan Vrenko (1)
D. Zupančič (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
dLib (1)
dLib distributer (73)
Doba Epis (177)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (2)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (10)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo ekonomistov Maribor (416)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (383)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (14)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (354)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
Družina (775)
Državna založba Slovenije (1)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
E. Adamlje (1)
E. Benedik (1)
E. Bizaj (1)
E. Bulić (1)
E. Cilenšek (1)
E. Dornik (2)
E. Džebo (1)
E. Habič (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. Jamnik (1)
E. Košnjek (1)
E. Kovačec (1)
E. Koželj (1)
E. Kramar (1)
E. Mičović (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. Zupan (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (4)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta (40)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomski center Maribor (416)
Ekonomski institut Pravne fakultete (89)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (418)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (3)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (4)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (4)
Evropska pravna fakulteta (5)
F. Batič (1)
F. Dular (1)
F. J. Tardío Gastón (1)
F. Jagodic (1)
F. Jenko (1)
F. Kopač (1)
F. Perko (1)
F. Sunčič (1)
F. Vode (1)
F. Vučajnk (1)
F. Ž. Županič (1)
F. Žumer (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (131)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of management (301)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (679)
Fakulteta za dizajn (5)
Fakulteta za družbene vede (954)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (133)
Fakulteta za državne in evropske študije (4)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (3)
Fakulteta za elektrotehniko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (21)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za elektrotehnko (1)
Fakulteta za energetiko (177)
Fakulteta za farmacijo (13)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (38)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (254)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (168)
Fakulteta za industrijski inženiring (7)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (27)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (29)
Fakulteta za management (361)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (5)
Fakulteta za organizacijske študije (252)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (16)
Fakulteta za poslovne vede (48)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (1409)
Fakulteta za socialo delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2486)
Fakulteta za strojništvo (30)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (140)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (654)
Fakulteta za šport (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (86)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (312)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za telesno kulturo (95)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (123)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (417)
Fakulteta za varnostne vede (17)
Fakulteta za zdravstvene vede (5)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (239)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (357)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (34)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (50)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (530)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (340)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (3)
Fran Vesel (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
G. Bavdek (1)
G. Cigler (1)
G. Fidej (1)
G. Golob (1)
G. Južnič (1)
G. Karer (1)
G. Kurillo (1)
G. Kušar (1)
G. Lampič (1)
G. Modrijan (2)
G. Novak (1)
G. Požek (1)
G. Pretnar (1)
G. Pustovrh (1)
G. Rak (1)
G. Skačej (1)
G. Skok (1)
G. Taljan (1)
G. Tomšič (1)
G. Trtnik (1)
G. Vidmar (1)
G. Vilhar (1)
G. Vodeb (1)
G. Zrim (1)
Galerija Miklova hiša (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (2)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (3)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (11)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (3)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gospodarski vestnik (420)
Gozdarski inštitut Slovenije (54)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (87)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (3)
H. Dermol Hvala (1)
H. Pečko-Mlekuš (1)
H. Šeme (1)
H. T. Oršanič (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (2)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
I. Bizjak (1)
I. Boltar (1)
I. Brenčič (1)
I. Cikajlo (1)
I. Dolenc (1)
I. Dornik (1)
I. Grlj (1)
I. Hrdalo (1)
I. Kavčič (1)
I. Kreft (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. Lorger (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. Roškar (1)
I. Šmid (1)
I. Šmon (1)
I. Štraus (1)
I. Šušteršič (1)
I. Talaber (1)
I. Vivod-Rajh (1)
I. Vodopivec (1)
I. Vrečar (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (3)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (2)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (2)
Institut "Jožef Stefan" (4)
Institut Jožef Stefan (99)
Institut 'Jožef Stefan' (73)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (391)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (423)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (12)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (196)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (22)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (141)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (280)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (26)
Inštitut za javno upravo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni Fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (16)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (19)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za neionizirna sevanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo (211)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (6)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (552)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (16)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (2)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (2)
IUS Software, GV založba (2)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Beltram (1)
J. Bizjak (1)
J. Bračič (1)
J. Brankovič (1)
J. Cimprič (1)
J. Činkelj (1)
J. Dedič (1)
J. Dujc (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferdin (1)
J. Fridl (1)
J. Gale (1)
J. Globevnik (1)
J. Grah (1)
J. Grasselli (1)
J. Gričar (1)
J. Guna (1)
J. Jakše (1)
J. Jamšek (2)
J. Jenko (1)
J. Jogan (1)
J. Jugovic (1)
J. Kamenik (1)
J. Kerčmar (1)
J. Kokole (1)
J. Kolšek (1)
J. Kos (1)
J. Kosel (1)
J. Kovač (1)
J. Kruh (1)
J. Lamovšek (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Mazi (1)
J. Orehek (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Pirc (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Prezelj (1)
J. Reščič (1)
J. Režek (1)
J. Rozman (1)
J. Rudolf (1)
J. Smolar (1)
J. Sodnik (2)
J. Triglav (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
J. Žibert (2)
J. Žižmond (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (3)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
K. A. Lestan (1)
K. Bezek (1)
K. Bitenc (1)
K. Černelič (1)
K. Debeljak (1)
K. Eler (1)
K. Gorenc (1)
K. Istenič (1)
K. Jerina (1)
K. Karničar (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Klančnik (1)
K. Klun (1)
K. Kološa (1)
K. Košmrlj (1)
K. Kovačič (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Kunstelj (1)
K. Miklavec (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
K. Petrič (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Rejec (1)
K. Rostohar (1)
K. Sinkovič (1)
K. Stopar (1)
K. Šikonja (1)
K. Štular Sotošek (1)
K. Švab (1)
K. Trontelj (1)
K. Vrabec (1)
K. Zabret (1)
K. Zakšek (1)
K. Zupančič (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (41)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (3)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Kemijski inštitut (33)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (49)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (9)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (5)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (2)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Krajevna skupnost (1)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
KUD Esko (1)
L. Ausec (1)
L. Avsenik (1)
L. Bolha (1)
L. Brulc (1)
L. Fajs (1)
L. Gosar (1)
L. Jan (1)
L. Klančnik (1)
L. Kranjc (1)
L. Kutnar (1)
L. Lahajnar (1)
L. Novak (1)
L. Prem (1)
L. Rakovec (1)
L. Sinkovič (1)
L. Tajnšek (1)
L. Zajec (1)
L. Žibret (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (2)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (4)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (2)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Čuk (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Karo Bešter (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (7)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (2)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (3)
M. B. Kobav (1)
M. Bajić (1)
M. Bedjanič (1)
M. Berginc (1)
M. Bizjak (1)
M. Blas (1)
M. Blažič (1)
M. Blažić (2)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Bombač (1)
M. Božič (1)
M. Brozovič (1)
M. Colarič (1)
M. Čater (1)
M. Čebulc (1)
M. Čehovin (1)
M. Černe (1)
M. Černič-Istenič (1)
M. Čitar (1)
M. Čop (1)
M. Debeljak (1)
M. Derlink (1)
M. Devetak (1)
M. Deželak (1)
M. Dovjak (1)
M. Eržen (1)
M. Femc (1)
M. Ferlan (1)
M. Flajšman (1)
M. Foški (1)
M. Gams (1)
M. Gerbec (1)
M. Gregorič (2)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hajdinjak (2)
M. Hladnik (1)
M. Hrovat (1)
M. Hudina (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Jelušič (1)
M. Jenko (1)
M. Jukić (1)
M. Juriševič (2)
M. Jurkovič (1)
M. Klinc (1)
M. Knap (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (1)
M. Kolenc (1)
M. Konec (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Kovačič (1)
M. Kralj (2)
M. Kramar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kristan (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Kržan (1)
M. Kunaver (1)
M. Kušar (2)
M. Langus (1)
M. Ličer (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Maček (1)
M. Mahnič (1)
M. Majhen (1)
M. Malus (1)
M. Martinjak (1)
M. Meža (1)
M. Mihelič (1)
M. Mikelj (1)
M. Milanič (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Müller (1)
M. Nastran (1)
M. Novak Babič (1)
M. Oder (1)
M. Omerzu (1)
M. Ovsenik (1)
M. Perušek (1)
M. Petek (1)
M. Pezdirc (1)
M. Pikl (1)
M. Piškur (1)
M. Plahuta (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Plavšak (1)
M. Pogačnik (1)
M. Popović (1)
M. Povh (1)
M. Prelog (1)
M. Ravljen (1)
M. Repovž Lisec (1)
M. Rozman (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Rupar (1)
M. Rutar (1)
M. Simčič (1)
M. Simoneti (1)
M. Skudnik (1)
M. Šalamon (1)
M. Šalej (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Šimundić (1)
M. Škerjanec (1)
M. Špehar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Tajnik (1)
M. Tratnik (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Ulčar (1)
M. Uplaznik (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. Vardjan (1)
M. Veber (1)
M. Vidrih (1)
M. Vittori (1)
M. Vodopivec (1)
M. Vugrin (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Zaveršnik (1)
M. Zmrzlak (1)
M. Zorc (1)
M. Zorović (1)
M. Zule (1)
M. Zupan (1)
M. Zupančič (1)
M. Zupin (1)
M. Žavbi (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
M. Žnidarič (1)
M.Omladič (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (1309)
Medicinska fakulteta (195)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (2)
Medicinski razgledi (2)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (76)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (4)
Metalurški inštitut el at. (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (334)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Mirovni inštitut (5)
MLC Fakulteta za management in pravo (3)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Moderna organizacija (628)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
N. Bezak (1)
N. Bogataj (1)
N. Bricelj (1)
N. Čelesnik Smodiš (1)
N. Durjava (1)
N. Eržen (1)
N. Glavaš (1)
N. Klopčar (2)
N. Kodila-Češnovar (1)
N. Kodre (1)
N. Kokalj (1)
N. Koron (1)
N. Košnik (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. Lindič (1)
N. Marolt (1)
N. Mehle (1)
N. Ogris (1)
N. Osterman (1)
N. Pavšelj (2)
N. Penko Seidl (1)
N. Prezelj (1)
N. Prijatelj (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Šterbenc (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Thaler (1)
N. Trošt (1)
N. Turk (1)
N. Verdel (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
N. Weber (1)
N. Zavrtanik (1)
N. Zupan (1)
N.Kravanja (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (28)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (3)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (8)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (553)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (3)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (2)
Narodni muzej (2)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (3)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (3)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (3)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
NUK (5)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Sterle (1)
Občina (1)
Občinski odbor SZDL (1)
Obzorja (5)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (446)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (827)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
Onkološki inštitut (4)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (15)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (3)
OŠ Janka Glazerja (2)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Erjavec (1)
P. Grošelj (1)
P. Hafner (1)
P. Jančič (1)
P. Južnič (1)
P. Košir (1)
P. Kramar (1)
P. Lamovec (1)
P. Legiša (1)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Može (1)
P. Mrak (1)
P. Ojsteršek Zorčič (1)
P. Oražem (1)
P. Pengal (1)
P. Pori (1)
P. Ritoša (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Singh (1)
P. Štrekelj (1)
P. Titan (1)
P. Treven (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Zadravec (1)
P. Žvanut (1)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Pedagoška fakulteta (1972)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (218)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (85)
Pedagoška obzorja (230)
Pedagoški inštitut (8)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (188)
Planinska zveza Slovenije (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Politehnika (1)
Pravna fakulteta (281)
Pravna fakulteta, Ekonomski inštitut (1)
Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (3)
pri knigári Johanesi Weitzingeri (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
R. Drnovšek (1)
R. Kamnik (2)
R. Klinc (1)
R. Kobentar (1)
R. Kotnik (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (2)
R. Mlaker (1)
R. Pamić (1)
R. Pečenko (1)
R. Robek (1)
R. Sušnik (1)
R. Šiling (1)
R. Švent (1)
R. Vezočnik (1)
R. Žabkar (1)
R. Žitko (1)
R.-C. Cheng (1)
Razvojna agencija Savinja, GIZ (1)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
S. Bogićević (1)
S. Bonča (1)
S. Brus (1)
S. Drobne (1)
S. Fras Popović (1)
S. Gamse (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Jančič (1)
S. Juvan (1)
S. Kač (1)
S. Keren (1)
S. Kolbl (1)
S. Koprivec (1)
S. Malmenvall (1)
S. Meža (1)
S. Mujkić (1)
s. n. (1)
S. Novak (1)
S. Novljan (1)
S. Petan (1)
S. Piskernik (1)
S. Poljanšek (1)
S. Popovski (1)
S. Prpar Mihevc (1)
S. Rajgl (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Slana (1)
S. Starček (2)
S. Strassberger (1)
S. Šalej (1)
S. Šantl (1)
S. Širca (1)
S. Trajkovski (1)
S. Urbančič (1)
S. Zorzut (1)
S. Zwitter (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (18)
samozal. N. Novak (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (3)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (3)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (41)
SLORI (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenski etnografski muzej (9)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za angleške študije (106)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (15)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (11)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko sociološko društvo (712)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (9)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (147)
Splošno združenje tekstilne industrije Slovenije (3)
Springer (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
SVIZ Slovenija (1)
Š. Koren (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Š. Urh (1)
Šola za ravnatelje (4)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Študentska založba (5)
T. Bohinc (1)
T. Brate (1)
T. Černe (1)
T. Delić (1)
T. Eleršek (1)
T. Filipčič (1)
T. Grebenc (1)
T. Hauptman (1)
T. Jaklič (1)
T. Jeras (1)
T. Koler Povh (1)
T. Lavrinc (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Levanič (1)
T. Likar (1)
T. Lubarda (1)
T. Lukežič (1)
T. Lukman (1)
T. Melik (1)
T. Merčun (1)
T. Mlakar (1)
T. Nikoloski (1)
T. Pazlar (1)
T. Petelinc (1)
T. Pfajfar (1)
T. Pogačar (1)
T. Prešeren (1)
T. Pristovnik (1)
T. Puš (1)
T. Rešetič (1)
T. Robič (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Simončič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Stare (1)
T. Ščuka (1)
T. Španić (1)
T. Šturm (1)
T. Tasić (1)
T. Trebušak (1)
T. Urbančič (1)
T. Vardjan (1)
T. Veljanovski (1)
T. Vidrih (1)
T. Vrtovec (1)
T. Zadražnik (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (4)
Tehniška fakulteta (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (437)
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (73)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tiskovna zadruga (3)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (2)
U. Bajc (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Bizjak (2)
U. Bohinc (1)
U. Čepin (1)
U. Hacin (1)
U. Jamnikar (1)
U. Mali (2)
U. Podobnik (1)
U. Ranfl (1)
U. Rodman (1)
U. Tomažin (1)
U. Vilhar (1)
UL MF (1)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (1)
University Press, Faculty of Arts (27)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (19)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (13)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (10)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (10)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (258)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (280)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (91)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (84)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (63)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (123)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (112)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (36)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (12)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (137)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (39)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (49)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (30)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (10)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (18)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (7)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (9)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (63)
Univerzitetni klinični center Maribor (16)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (4)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
V. Ažbe (2)
V. Cunja (1)
V. Jelen (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Kariž Merhar (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Lampret (1)
V. Petkovska (1)
V. Pitacco (1)
V. Progar (1)
V. Ramšak (1)
V. Stankovski (1)
V. Stupar (1)
V. Štemberger (1)
V. Tkalec (1)
V. Vek (1)
V. Vukobratović (1)
V. Zgonik (1)
V. Zupanc (1)
V. Žepič (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (39)
Veterinarska fakulteta (469)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (235)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (76)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (3)
Z. Bohte (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Kolenc (1)
Z. Korošec-Koruza (1)
Z. Krstulović (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Oven (1)
Z. Petermanec (1)
Z. Verlič (1)
Z. Vidrih (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba Univerze na Primorskem (10)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (7)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (3)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (13)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (6)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (4)
Zavod za razvoj družinske medicine (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (9)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zdravstvena fakulteta (17)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Združenje zdravnikov družinske medicine (7)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3426)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (27)
Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (136)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (59)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (4)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (423)
Zveza ekonomistov Slovenije (28)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (147)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev Slovenije (3)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije (31)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1241)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (323)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (95)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (23)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Ž. Borak (1)
Ž. Fišer (1)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Ž. Kokalj (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Ž. Ramšak (1)
Išči med rezultati (31354)