Število rezultatov iskanja: 528

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (5)
Acrocephalus (21)
Acta agriculturae Slovenica (40)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (5)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta medico-biotechnica (1)
Advances in business related scientific research journal (2)
Agricultura (Maribor) (12)
Akademija MM (2)
Aktualno! (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (9)
Anthropological notebooks (8)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Delo in varnost (1)
Dialogi (3)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (19)
Družboslovne razprave (7)
Dve domovini (2)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (7)
Farmacevtski vestnik (20)
Folia biologica et geologica (2)
Geografski obzornik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (18)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (5)
Illiesia (1)
Image analysis and stereology (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javno zdravje (1)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (5)
Kronika (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (9)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (17)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (2)
Planinski vestnik (1)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Prehrana in rak (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (1)
Rak prebavil (1)
Raziskave in razprave (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revija za geografijo (3)
Revija za zdravstvene vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Sanitarno inženirstvo (21)
Slovenian veterinary research (18)
Slovenski čebelar (8)
Slovenski etnograf (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (12)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Varstvo narave (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (13)
Zdravstveno varstvo (19)
Zgodovina za vse (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (9)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (23)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
GEA College (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (21)
Inštitut za varovanje zdravja RS (19)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (111)
Onkološki inštitut Ljubljana (20)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (20)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (60)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (24)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (12)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
ZRC SAZU (11)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
1A internet (1)
A. Kuhar (1)
A. Meszaroš (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (40)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (5)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Covirias (3)
Delo Revije (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (8)
Društvo arhitektov (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo Ibis (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (21)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družba Jezusova (1)
E. Benedik (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Etnografski muzej (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
FIHO (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
GEA College (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Goga (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
I. Kavčič (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (22)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (21)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
K. Černelič (1)
K. Miklavec (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (6)
Konzorcij šolskih centrov (2)
Krka (1)
M. Ambrožič (1)
M. Bizjak (1)
M. Gregorič (1)
M. Pezdirc (1)
Marketing magazin (2)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (9)
Medijski partner (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za zdravje (5)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (1)
N. Klemenc (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
National Institute of Public Health (1)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (19)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Onkološki inštitut (16)
P. Medved Djurašinović (1)
P. Pengal (1)
P. Štrekelj (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
RIS Dvorec (1)
Salesalute Slovenija (1)
samozal. (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (4)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (17)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko farmacevtsko društvo (20)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (13)
Societá storica del Litorale (13)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (2)
Študentska založba (6)
T. Puš (1)
T. Trebušak (1)
Teološka fakulteta (1)
Turistica (5)
U. Tomažin (1)
UMco (1)
University of Maribor Press (2)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (12)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
V. Ješe-Janežič (1)
V. Sirnik (1)
Veterinarska fakulteta (18)
Visoka šola za politične vede (3)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba Audibook (1)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Zavod IRC (4)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (17)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (6)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Pipan Tkalec (1)
Išči med rezultati (528)