Število rezultatov iskanja: 294

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
D. Meze (1)
D. Radinja (1)
F. Habe (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (14)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
M. Šifrer (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (45)
P. Habič (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (114)
Slovensko geološko društvo (15)
Societá storica del Litorale (7)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (40)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (10)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (55)
Išči med rezultati (294)