Število rezultatov iskanja: 140

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Gospodarski vestnik (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (8)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Šorn (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Leonova družba (1)
Muzejsko društvo (12)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
P. Šemnički (1)
R. Čeh (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (7)
Tiskovna zadruga (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (15)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (46)
Župna cerkev (1)
Išči med rezultati (140)