Število rezultatov iskanja: 410

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (4)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (20)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (2)
Ekonomsko ogledalo (133)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (4)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (61)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (6)
Kronika (Ljubljana) (9)
Lexonomica (1)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (3)
Management (1)
Managing global transitions (4)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (15)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naše delo (Ptuj) (3)
Naše gospodarstvo (9)
Podjetje in delo (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Res novae (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (3)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Slovenian economic mirror (8)
Slovenka (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (1)
Šolska kronika (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (15)
Učiteljski tovariš (1)
Urbani izziv (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Ventil (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (12)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (7)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (32)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (60)
SIB d.o.o. (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (222)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo ekonomistov Maribor (9)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
Ekonomski center Maribor (9)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Filozofska fakulteta (3)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (7)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (4)
Institute of Macroeconomic Analysis and Developmnet (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (7)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij Edinosti (1)
M. Žagar (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (2)
Muzejsko društvo (3)
N. Razpotnik Visković (1)
Naše delo (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Odsek za planiranje (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
Okrajni ljudski odbor (1)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (2)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (15)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (3)
Tiskovna zadruga (1)
University of Maribor Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (4)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (209)
Zavod za gospodarski razvoj (1)
Združenje nadzornikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (410)