Število rezultatov iskanja: 749

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (21)
Acta carsologica (6)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta geotechnica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
AR. Arhitektura, raziskave (49)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (10)
Atlanti (2)
Blejske novice (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (5)
Delo in varnost (1)
Dialogi (6)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (30)
Dom in svet (Ljubljana) (8)
Elektrotehniški vestnik (2)
Geodetski vestnik (11)
Geografski vestnik (2)
Geologija (8)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (47)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (4)
Informatica (Ljubljana) (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (10)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (24)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (2)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (12)
Kovine zlitine tehnologije (2)
Kronika (Ljubljana) (24)
Les (Ljubljana) (16)
Ljubljanski zvon (3)
Loški razgledi (5)
Materiali in tehnologije (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Naša komuna - delegatska priloga (27)
Naša komuna (Ljubljana) (60)
Naša skupnost (Grosuplje) (17)
Naša skupnost (Jugoslavija) (12)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (6)
Naša skupnost (Ljubljana) (53)
Naše delo (Ptuj) (13)
Naše gospodarstvo (1)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (3)
Pravni letopis (2)
Projektna mreža Slovenije (2)
Proteus (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
RMZ-materials and geoenvironment (11)
Slovenski gospodar (2)
Slovenščina 2.0 (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Sodobnost (1963) (3)
Statistično gradivo LR Slovenije (2)
Strojniški vestnik (5)
Šolska kronika (1)
Teorija in praksa (14)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (11)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Ventil (Ljubljana) (5)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zadružni dom (1948) (26)
Zbor občanov (22)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (19)
Društvo humanistov Goriške (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (13)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Medvode (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (28)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (261)
Muzejsko društvo Škofja Loka (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (121)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (53)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (10)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (47)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
A. Ilc (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
D. Antolinc (1)
D. Gradišar (1)
Dalma (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (21)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (4)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za arhitekturo (53)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Fotolik (1)
Geološki zavod (4)
Geološki zavod, Ljubljana (4)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (2)
GRSOFT Structural Engineering (2)
ICO (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (11)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
International Institute for Archival Science (2)
Inženirska zbornica Slovenije (3)
Janet (1)
Jožef Blaznik (5)
Katoliško tiskovno društvo (8)
LEXPERA (1)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (5)
M. König (1)
Mladinska knjiga (1)
Mladinski center Trbovlje (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta (11)
Naše delo (13)
Nova revija (1)
Občina Bled (1)
Obzorja (7)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
OK SZDL Bežigrad (22)
OK SZDL Ljubljana Center (30)
Onkološki inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinski arhiv (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Putnik (1)
S. Juvan (1)
s. n. (25)
samozal. društva (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (59)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (17)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (12)
Societá storica del Litorale (7)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Uprava za gradnjo zadružnih domov pri IOOF (26)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
V. Stankovski (1)
Z. Kuhar (1)
Založba ZRC (4)
Založila Katol. Bukvarna (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (12)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (47)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (13)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (20)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (749)