Število rezultatov iskanja: 512

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Knjižnica Ivana Potrča (15)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (30)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (252)
Osrednja knjižnica Celje (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (84)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (26)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (12)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (32)
Založnik
A. Vodopivec (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
bei Joh. Fried. Eger (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
D. Bokal (1)
Dragotin Hribar (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (84)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
F. Bračko (1)
F. Jasper (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Foto Vlašič (1)
Friedrichs-Universität (1)
G. Tarmon (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt mit v. Widmanstättenschen Schriften (1)
Geographisches Institut (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Goričar & Leskovšek (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ico (1)
ICO (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Jožef Blaznik (52)
Karl Linhart (13)
Katoliško tiskovno društvo (50)
Konzorcij Edinosti (1)
L. Schwentner (1)
M. Müller (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (2)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
O. Fischer (1)
Partner graf (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
R. Claussner (1)
Revija SRP (1)
RTV Slovenija (1)
s. n. (26)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (6)
SNG Maribor (26)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (1)
Teološka fakulteta (1)
Th. Kaltenbrunner (1)
Tiskarna sv. Cirila (68)
Tiskovna zadruga (24)
typis Ghelenianis (1)
typis Joannis Thomae Trattner ... (1)
Verlag Fritz Rasch (1)
verlegts Franz Xav. Müller ... (1)
Vesna film (1)
W. Braumüller (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (7)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (512)