Število rezultatov iskanja: 385

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Knjižnica Ivana Potrča (18)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (49)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (138)
Planinska zveza Slovenije (7)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (28)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (56)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod Ulala (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
(4)
A. Povhe (1)
Agencija za fotodokumentaciju (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Beletrina Academic Press (1)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biro za turističku propagandu (1)
CeGD (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Circolo culturale Rečan (2)
CODA (1)
Cooperativa Lipa (1)
Cramers Kunstanstalt (1)
Doba Epis (1)
Dolenjska turistična zveza (4)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (9)
Državno gledališče (1)
Duvan (2)
Ed. Moro (1)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
'Epoha' (1)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Fotolik (4)
Fritz Rasch, Celje (1)
Generalturist - fotoslužba (1)
Hlahol vinohradsky (1)
Hótel de Thou (1)
Hotel Paka (1)
Hotel Zlatorog (1)
Hotelsko turističko poduzeće (4)
Hubmann (1)
Hutp hotel (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Istros Books (1)
J. Korzun (1)
J.O.Z. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (27)
Joakim Rakovac (1)
Joh. Leon sen. (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoreklam (2)
Jugoturist (1)
Katoliško tiskovno društvo (8)
Képzőmuvészeti Alap Kiadóvállalata (1)
Književne novine (1)
Kompas (5)
Krajowa agencjia wydawnicza (1)
Kulturno društvo Rečan (2)
L. Lutz (1)
LDS (3)
Leon (1)
Lojze Šmuc (2)
LUD Literatura (1)
Marketing magazin (1)
Mestna občina (4)
Mladinska knjiga (4)
Moderna organizacija (4)
Naše delo (18)
Nova revija (1)
Obalne galerije (2)
Občina Ljubljana-Šiška (2)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Officine graffiche Athesia (1)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Opće poljeprivredne zadruge (1)
Ozeha (2)
Pevsko društvo Slavec (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
po Zeitler Andrasi (1)
Primorski tisk (1)
Prospektbiro (2)
Putnik (4)
Putnik - fotoslužba (1)
RTV (1)
S. n. (3)
samozal. (1)
samozal. H. Volarič (1)
samozal. J. Kenda (28)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (3)
Societât filologjiche furlane (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Timav, do Hoteli in gostinstvo, tozd Kobilarna (1)
Tiskarna sv. Cirila (6)
Tiskovna zadruga (3)
Tobak (2)
Transcendentalni svet (1)
Trgopromet (1)
Turistica (12)
Turistička štampa (2)
Turistički savez Jugoslavije (1)
Turistično društvo (1)
Turistkomerc (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Vesna film (1)
Vesti (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Zala (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (3)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza tel. odsekov "Orel" (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (385)