Število rezultatov iskanja: 206

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (8)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arheo (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (1)
Didakta (1)
Dve domovini (3)
Elektrotehniški vestnik (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (3)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (5)
Geografski zbornik (1)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (2)
Hmeljarski bilten (3)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (9)
Informatica (Ljubljana) (7)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (3)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (4)
Medical imaging and radiotherapy journal (1)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (1)
Podjetje in delo (1)
Primerjalna književnost (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Sanitarno inženirstvo (2)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavistična revija (1)
Socialno delo (1)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Sodobnost (1963) (2)
Strojniški vestnik (17)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Vakuumist (2)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Ventil (Ljubljana) (5)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (15)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (26)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (9)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Majer (1)
A. Perdih (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Brat Frančišek (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
I. Boltar (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Beltram (1)
K. Kovačič (1)
Ljudska univerza (1)
M. Jelenčič (1)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
S. Prpar Mihevc (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societá storica del Litorale (4)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (9)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (7)
U. Mali (2)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
V. Kocbek (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (10)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (206)