Število rezultatov iskanja: 396

Časopisje in članki - naslov
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (11)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (2)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Ampak (Ljubljana) (16)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (8)
Arheo (2)
Arhivi (2)
Ars et humanitas (7)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Asian studies (2)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (9)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (59)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (12)
Družboslovne razprave (10)
Dve domovini (4)
ELOPE (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (17)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Igra ustvarjalnosti (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Monitor ISH (11)
Muzikološki zbornik (4)
Naša sodobnost (1)
Otrok in knjiga (3)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (2)
Primerjalna književnost (32)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Proteus (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (6)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revus (Ljubljana) (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (5)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (8)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolsko polje (9)
Teorija in praksa (39)
Traditiones (1)
Učiteljski tovariš (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (3)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zgodovinski časopis (7)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (78)
Nova revija (16)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (31)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (10)
Študentska založba (57)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
ZRC SAZU (21)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
B. Cigoj (1)
CEDRA, Center za družbeno raziskovanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (13)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (9)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (37)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (17)
GV Revije (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (11)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Intelyway webmedia (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
KUD Esko (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mavrica (3)
Nova revija (19)
Obzorja (13)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoški inštitut (8)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
R. Salecl (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (13)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (9)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (23)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko sociološko društvo (10)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (13)
Sophia (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (54)
Teološka fakulteta (3)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba /*cf (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (13)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (13)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (396)