Število rezultatov iskanja: 515

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Arhivi (4)
Consolidated annual report of Elektro Gorenjska group (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Deutscher Kalender für Krain und das Küstenland (3)
Die Krainer Biene (1)
Dober Pajdás Kalendárium (23)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Geografski vestnik (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (15)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (83)
Koledar Mohorjeve družbe (Celje) (15)
Koledar Slovenskega planinskega društva (4)
Koledarček Družbe svetega Mohora (12)
Koledarčik slovenski (5)
Konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Gorenjska (7)
Kronika (Ljubljana) (1)
Laibacher Schreib u. Hauskalender für Katholiken und Protestanten auf das Jahr (1)
Laibachrischer Schreibkalender auf das Jahr Jesu Christi (1)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (8)
Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti (12)
Literarna pratika (1)
Ljubljanski zvon (6)
Loški razgledi (1)
Mala pratika (27)
Mohorjev koledar (41)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (41)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (2)
Nas kalendár (2)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Nova crainska pratica (3)
Nova pratika (10)
Planinski vestnik (1)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (15)
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gledališki letopis (7)
Slovenski gospodar (9)
Sodobnost (1963) (1)
Štajerčevi kmetski koledar za leto (1)
Trgovsko-obrtno-industrijski letnik (1)
Učiteljski tovariš (6)
Vodnikova pratika (19)
Zbor občanov (1)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zgodovinski časopis (1)
Leto izida
1507 (1)
1508 (1)
1509 (1)
17?? (1)
1782 (1)
1790 (1)
1791 (1)
1792 (1)
1795 (3)
1795-1797 (1)
1796-1803 (1)
1798-1803 (1)
1801 (1)
1803 (1)
1809 (1)
1810-1843 (2)
1814 (1)
1815 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1826-1827 (1)
1833 (1)
1845 (1)
1848 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1851-1853 (1)
1852 (2)
1853 (2)
1854 (4)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (6)
1858 (2)
1858-1863 (1)
1859 (2)
1860 (1)
1861 (5)
1862 (3)
1863 (3)
1863-1863 (1)
1864 (3)
1865 (3)
1866 (4)
1867 (4)
1868 (3)
1869 (2)
1870 (3)
1871 (3)
1872 (1)
1873 (1)
1874 (5)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (1)
1878 (1)
1879 (2)
1880 (2)
1881 (2)
1882 (3)
1883 (2)
1884 (2)
1885 (5)
1886 (5)
1887 (2)
1888 (3)
1889 (3)
1890 (2)
1891 (2)
1892 (2)
1893 (2)
1894 (2)
1895 (4)
1896 (1)
1897 (1)
1898 (3)
1899 (5)
1900 (5)
1900/1901 (1)
1901 (4)
1902 (3)
1903 (4)
1904 (4)
1905 (5)
1906 (4)
1906-1907 (1)
1907 (5)
1908 (7)
1909 (2)
1910 (4)
1911 (6)
1912 (5)
1913 (5)
1914 (6)
1914-1914 (1)
1915 (4)
1916 (4)
1917 (3)
1918 (3)
1918-1925 (1)
1919 (6)
1920 (4)
1921 (3)
1922 (6)
1923 (4)
1924 (4)
1925 (4)
1926 (3)
1927 (4)
1928 (3)
1928-1941 (1)
1929 (4)
1929/1934 (1)
1930 (3)
1931 (4)
1932 (3)
1933 (3)
1934 (4)
1935 (3)
1936 (4)
1937 (3)
1938 (3)
1939 (3)
1940 (4)
1941 (5)
1942 (3)
1943 (4)
1944 (4)
1945 (2)
1946 (1)
1947 (1)
1948 (1)
1949 (2)
1950 (3)
1951 (2)
1952 (3)
1953 (2)
1954 (2)
1955 (2)
1956 (2)
1957 (2)
1958 (4)
1959 (2)
1960 (1)
1961 (3)
1962 (3)
1963 (2)
1964 (2)
1965 (2)
1966 (2)
1967 (2)
1968 (2)
1969 (3)
1970 (3)
1971 (1)
1972 (3)
1973 (2)
1974 (3)
1975 (3)
1976 (1)
1977 (2)
1978 (2)
1979 (3)
1980 (1)
1981 (2)
1982 (2)
1983 (1)
1984 (2)
1985 (1)
1986 (3)
1987 (1)
1988 (2)
1989 (4)
1990 (1)
1991 (1)
1992 (1)
1993 (1)
1994 (3)
1995 (1)
1996 (1)
1997 (1)
1998 (2)
1999 (3)
2000 (2)
2001 (2)
2002 (4)
2003 (2)
2004 (2)
2005 (3)
2006 (2)
2007 (3)
2008 (3)
2009 (3)
2010 (2)
2011 (2)
2012 (2)
2013 (3)
2014 (2)
2015 (4)
2016 (4)
2017 (4)
2018 (4)
2019 (4)
2020 (4)
2021 (1)
Založnik
(4)
Andragoški center Republike Slovenije (7)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Budapest : Athenaeum (2)
Cérkvena stamparija (41)
Čitalnica (8)
Druck und verlag von Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
Društvo sv. Mohora (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družba sv. Mohora (28)
Družba sv. Mohorja (67)
Državna založba Slovenije (1)
Elektro Gorenjska (13)
Etnografski muzej (1)
gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt und zu haben bey den Pillerischen Erben (1)
gedruckt, u. zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Goriška tiskarna (15)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (1)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignaz Merk (1)
Izdal in uredil Fr. Kocbek nadučitelj v Gornjem Gradu, načelnik Savinjske podružnice S P.D. (4)
J. Blaznik (5)
J. Giontini (1)
J. Vengust (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (6)
Josephi de Bacho (2)
Jožef Blaznik (15)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kmetijska družba (1)
Knjižnica gospodarskega in izobraževalnega društva za dvorski okraj (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Leopold Eger (1)
Ljudska tiskarna (1)
M. Škerjanec (1)
Matica Slovenska (2)
Metalna (1)
Miroslav Vilhar (1)
Mohorjeva družba (56)
Mulley & Kamenšek (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna Tiskarna (1)
Naše delo (1)
natisk in papir od Andréja Lajkama dédizhev (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (10)
natisnil in založil Jožef Blaznik (27)
Občeslovensko Obrtno Društvo V C (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
per Adamu Reichard (3)
per Joan. Fr. Eger, natiskavzi (1)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prosvetna Zveza (1)
Rudolf Milic (1)
Ruska misao (1)
s. n. (1)
se naide per Josephu Martinu Merzinger; Bukvarju (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Theresii Egerzi (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
se neide per Fr. Jos. Jenko (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovenski gledališki in filmski muzej (7)
Slovenski gledališki inštitut (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
Svobodna Slovenija (24)
Szent-Gotthárd: vö dáni od Wellisch Béla, 1899-1922 (23)
Šibenka (1)
Štajerčevo tiskovno društvo (1)
Tancer (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (6)
Učiteljsko društvo (1)
Uprava 'Letnika' (1)
Uradni list LRS (1)
Verlag des Krainer Bienenzuchtsvereins (1)
Vodnikova družba (19)
Založ. Henr. Ničman. (1)
Založila Ljudska Knjižnica V Škofji Loki (1)
zu finden bey Vinzenz Rudziezka bürgl. Buchbinder (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna Tisk. (1)
Išči med rezultati (515)