Število rezultatov iskanja: 319

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Advances in production engineering and management (2)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (1)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (1)
Didakta (33)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gradbeni vestnik (2)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (4)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (14)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (2)
Knjižnica (5)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Managing global transitions (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Monitor ISH (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (17)
Organizacija znanja (38)
Pedagoška obzorja (8)
Pravnik (1)
Raziskave in razprave (5)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (8)
Revus (Ljubljana) (1)
Slovenščina v šoli (7)
Sodobna pedagogika (2)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (9)
Uporabna informatika (Ljubljana) (11)
Uprava (Ljubljana) (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (13)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Didakta (33)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (38)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (56)
Pedagoška obzorja (8)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (6)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (8)
Zavod RS za šolstvo (25)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
AX elektronika (1)
Biteks (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (33)
Doba Epis (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (1)
E. Košnjek (1)
Eduvision (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (14)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of management (3)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (5)
Fakulteta za upravo (3)
GV Revije (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IZUM (34)
Klub Revus (1)
Kopo (1)
Ljubljana: Miška (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Miška (4)
Moderna organizacija (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (16)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (8)
Pedagoški inštitut (1)
Pia (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
R. Klinc (1)
Renata Šribar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (4)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (6)
Tehniški šolski center (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (3)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (24)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (319)