Število rezultatov iskanja: 2698

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta chimica slovenica (10)
Acta medico-biotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Arheo (2)
Arhivi (3)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Atlanti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Didakta (2)
Družboslovne razprave (1)
Economic and business review (8)
Elektrotehniški vestnik (8)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (17)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gradbeni vestnik (2)
Image analysis and stereology (3)
Informacije MIDEM (136)
Informacijsko poslovna revija (3)
Informatica (Ljubljana) (1262)
Informatica Medica Slovenica (204)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (22)
Les (Ljubljana) (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (3)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Monitor (Ljubljana) (75)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naše gospodarstvo (8)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (135)
Organizacija znanja (24)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Pravni letopis (1)
Presek (2)
Projektna mreža Slovenije (7)
Raziskave in razprave (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (105)
Slovenščina 2.0 (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia Historica Slovenica (1)
Teorija in praksa (3)
Uporabna informatika (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (307)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (19)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (72)
Didakta (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (71)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (24)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladina (76)
Narodna in univerzitetna knjižnica (192)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1574)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (204)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (136)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (135)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (34)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (21)
Visoka šola za poslovne vede Ljubljana (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (17)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Vsebina
Založnik
= Faculty of Business and Management Sciences (1)
A. Grčar (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
AX elektronika (2)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Dashöfer (1)
Didakta (2)
dLib distributer (3)
DMFA-založništvo (1)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo likovnih umetnikov (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
DZS (1)
E. Dornik (1)
Eduvision (4)
Ekonomska fakulteta (8)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Evropska hiša (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of management (3)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (4)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (12)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (25)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za elektrtehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (28)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (12)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (17)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
GV Založba (1)
i2 (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Informatika (7)
Institut Jožef Stefan (14)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
International Institute for Archival Science (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
IZUM (1)
K. Petrič (1)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (2)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
M. Božič (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Mladina (76)
MLC Fakulteta za management in pravo (2)
Moderna organizacija (146)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
S. Juvan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Society Informatika (192)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovensko društvo Informatica (95)
Slovensko društvo Informatika (1279)
Slovensko društvo Informatika (Ljubljana) (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (204)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (7)
Societá storica del Litorale (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (136)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Šolski center (3)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
ŠOU, Študentska založba (1)
T. Pazlar (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (3)
Tehnološki center za električne stroje (1)
ToKnowPress (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
University of Maribor Press (3)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetna založba Univerze (9)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (6)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (19)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za poslovne vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (88)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (3)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (3)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba Fakultete za računalništvo in informatiko (UL FRI) (2)
Založba FE (1)
Založba FRI (1)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Zavod IRC (16)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za informatiku i telekomunikacije (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza ekonomistov Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (18)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Išči med rezultati (2698)