Število rezultatov iskanja: 1772

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (72)
Didakta (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (61)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (23)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladina (16)
Narodna in univerzitetna knjižnica (148)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko društvo Informatika (1143)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (131)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (51)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (9)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Založnik
A. Grčar (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Dashöfer (1)
Didakta (2)
dLib distributer (3)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo Pekinpah (2)
DZS (1)
E. Dornik (1)
Eduvision (4)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (7)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Evropska hiša (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of management (3)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (17)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (15)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Institut Jožef Stefan (14)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
International Institute for Archival Science (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
K. Petrič (1)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (2)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
M. Božič (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Medicinska fakulteta (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Mladina (16)
Moderna organizacija (62)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nova revija (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
S. Juvan (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovensko društvo Informatika (1143)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (7)
Societá storica del Litorale (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (131)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Šolski center (1)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
T. Pazlar (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (3)
Tehnološki center za električne stroje (1)
ToKnowPress (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (6)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (61)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (3)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod IRC (16)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za informatiku i telekomunikacije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (10)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Išči med rezultati (1772)