Število rezultatov iskanja: 412

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (6)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (3)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Dialogi (1)
Dogovori (4)
Dynamic relationships management journal (6)
Elektrotehniški vestnik (2)
Fizika v šoli (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (4)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (8)
IRT 3000 (106)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (1)
Les (Ljubljana) (2)
Lex localis (1)
Lexonomica (2)
Livarski vestnik (2)
Management (3)
Management (Spletna izd.) (7)
Managing global transitions (8)
Medicine, law & society (1)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (10)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše gospodarstvo (23)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (27)
Organizacija znanja (4)
Pedagoška obzorja (1)
Primerjalna književnost (1)
Projektna mreža Slovenije (4)
Promis (5)
Quark (English. ed.) (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (3)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (7)
Sodobna pedagogika (3)
Sodobnost (1963) (3)
Strojniški vestnik (3)
Šolsko svetovalno delo (1)
Teorija in praksa (12)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Ventil (Ljubljana) (6)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (3)
Zbor občanov (5)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo Slovenska akademija za management (6)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (18)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (64)
Pedagoška obzorja (1)
PROFIDTP d.o.o. (108)
Quark, d.o.o. (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (18)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (23)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (27)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Doba Epis (10)
Društvo ekonomistov Maribor (23)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (23)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (23)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Faculty of management (8)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za dizajn (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (3)
Fakulteta za management (10)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (7)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Iskra (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljubljanska banka (1)
Malinc (1)
Marketing magazin (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (8)
Meritum (1)
MeritUM (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (27)
MOVIT (1)
Novativa, inštitut za inovacije v športu (2)
Občina (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
P. Medved Djurašinović (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pravna fakulteta (3)
Profidtp (108)
Quark d.o.o. (4)
Robinson (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian academy of management (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (4)
Societá storica del Litorale (3)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
ToKnowPress (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Turistica (6)
UMco (1)
University of Ljubljana Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Vrtec Trnovo (7)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (412)