Število rezultatov iskanja: 446

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta carsologica (3)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (10)
Acta linguistica asiatica (2)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Anthropos (Ljubljana) (9)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (6)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (22)
CEPS journal (1)
Communio (Ljubljana) (5)
Časopis za kritiko znanosti (21)
De musica disserenda (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (3)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (11)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Image analysis and stereology (7)
Informatica (Ljubljana) (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (39)
Jezikoslovni zapiski (1)
Keria (Ljubljana) (3)
Kronika (Ljubljana) (3)
Les (Ljubljana) (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (7)
Management (1)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (7)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (7)
Phainomena (Ljubljana) (26)
Poligrafi (1)
Pravni letopis (1)
Primerjalna književnost (32)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (6)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revus (Ljubljana) (6)
RMZ-materials and geoenvironment (4)
Scopolia (2)
Slavistična revija (15)
Slovenski etnograf (1)
Slovenščina v šoli (5)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (12)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (1)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (1)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (2)
Železarski zbornik (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (7)
Družina d.o.o. (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (26)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (12)
Mariborska knjižnica (7)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (105)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (21)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (6)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (27)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (20)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (27)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (26)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(Zadr. Štamp.) (1)
A. Maver (1)
A. Turk (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Beletrina (2)
Biotehniška fakuteta (1)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
Doba Epis (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (7)
Družba Jezusova (1)
Družina (12)
Državna založba Slovenije (12)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (10)
Geološki zavod (2)
GV Revije (6)
I. Lešnik (1)
Ibis (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J. Giontini (3)
J. Oražem (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Klub Revus (4)
L. Menaše (1)
LDS (7)
M. Gerber (1)
M. Meža (1)
Mariborska knjižnica (7)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Metalurški inštitut el at. (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Nova revija (26)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (3)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
samozal. (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (54)
Slovene Comparative Literature Association (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (28)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (11)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (5)
Študentska založba (21)
Teološka fakulteta (10)
Turistica (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (12)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (446)